Efez

Efez je klasickou ukázkou toho, jak neštěstí jednoho může být štěstím pro jiného. Toto antické výstavné město (na počátku našeho letopočtu mělo 300.000 obyvatel) s dlouhou a slavnou historií bývalo především přístavem, jeho rozvoj a bohatství přímo či nepřímo čerpaly z moře. Sem např. podle pověsti přivedl sv. Jan matku Ježíše Krista pannu Marii, aby zde v klidu prožila své stáří a zde také zemřela. Mimochodem, tuto pověst uznal za oficiální i papež Pavel IV., který roku 1967 místo navštívil a prohlásil za autentické.

Antické ruiny

Vraťme se však k neštěstí efezských. Na začátku druhého století začalo moře ustupovat a tím odešel i hlavní zdroj příjmů. Proto z něj utekli i lidé (není to specialita pouze tohoto místa, podobným způsobem přestalo žít město Perge u Antalye, v Evropě podobný osud potkalo relativně nedávno belgické město Bruggy). Protože však celý proces byl relativně rychlý, vylidnilo se město bez většího poškození. Dobytí města cizí armádou by mělo dva ničivé efekty. Jednak by kterákoliv příští armáda pobourala při dobývání co by šlo, jednak by kterýkoliv příští vládce přestavoval věci podle svého pohledu na svět, jak to také známe z mnoha případů. Kdo by ale dobýval prázdné město a kdo by přestavoval město, ze kterého lidé utekli, protože jim nedávalo jíst?

Proto je Efez společně s Perge asi nejzachovalejším antickým městem v Turecku. Jsou i tací odvážlivci, kteří si dovolují srovnávat je s Pompejemi.

Knihovna Celsus

Řekneme-li Efez, každý ihned vidí knihovnu Celsus. Je to ono slavné průčelí s dvakrát osmi sloupy, které patří k Efezu stejně jako Hradčany k Praze. Zdaleka se však nejedná o jedinou zajímavou památkou této lokality. Neméně známé je i divadlo nebo agora. Pohled na přístav bez vody je velice zvláštní pocit. Zde asi nejlépe ucítíte onu tragedii lidí, kteří zde žili, bylo jim dobře, avšak neoblomná příroda je odtud natrvalo vyhnala.

Úplně jiné pocity člověk prožívá při pohledu na veřejné lázně. Do zdejšího veřejného domu chodí dnes stejné množství pánů jako dam. Dámy se při tom nerdí, pánové si užijí jiných radostí než před dvěma tisíciletími.

Necelých 5 km východně od původního antického města leží Meryemana, dům, ve kterém žila a zemřela Panna Maria.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.