GPS 41.0116839N, 28.9810244E

Řemeslná i umělecká úroveň exponátů je fascinující …

Spolu s ankarským Muzeem anatolských civilizací je istanbulské Archeologické muzeum párem nejdůležitějších a nejzajímavějších muzeí v Turecku. Zatímco ankarské se věnuje především nálezům z dnešního Turecka, záběr istanbulského je daleko větší a najdeme zde památky na všechny starověké civilizace včetně Egypta, Asýrie, Babylónu, ale samozřejmě i Chetitů či památky antické.

Mezi exponáty najdeme také památky na Perskou říši

Muzeum bylo založeno r. 1869 jako Císařské muzeum (Müze-i Humayun) a ve svých počátcích sídlilo v nedalekém kostele sv. Ireny. Protože však tento kostel velice rychle přestal stačit, byl zrenovován blízký Kachlový pavilon a od roku 1880 začal být pro muzeum využíván. Zásadní zlom však nastává o rok později, kdy je do čela postaven archeolog a výtvarník Osman Hamdi Bej. Svojí archeologickou činností na mnoha místech tehdejší Osmanské říše začal muzeum zásobovat velkým množstvím artefaktů. Proto byly vybudovány další dva pavilony – současný pavilon s expozicí starověkého Orientu byl původně stavěn jako akademie výtvarných umění v roce 1883. O osm let později byl slavnostně otevřen i největší pavilon dnešního muzea, ve kterém se dnes nachází především nálezy ze Středozemí.

Kachlový pavilon je nejstarší ze tří budov, které dnes muzeum využívá

Muzeum samo má čtyři hlavní části – tři budovy už jsme zmínili výše (vlastní archeologické muzeum, muzeum starověkého Orientu a Kachlový pavilon) a park. Každá obsahuje jiné spektrum exponátů. V majetku muzea je více než milion artefaktů převážně z území bývalé Osmanské říše.

V parku se zdánlivě bez ladu a skladu povalují především antické památky

V parku najdeme především sochy a sarkofágy. Samozřejmě takové, kterým už nevadí to, že jsou na čerstvém vzduchu nebo pro jejich velikost je umístění ven vhodnější.

Keramika patří k tradičním tureckým uměleckým řemeslům

V nejstarší budově muzea, Kachlovém pavilonu z roku 1472, najdeme expozici turecké keramiky a kachlí. Expozice je rozdělena na seldžuckou a osmanskou část, tedy na období před rokem 1299 a po něm.

Chetitská verze první mírové smlouvy v dějinách lidstva

Muzeum starověkého Orientu se zaměřuje především na památky Anatolie, Mezopotámie a Egypta. Samozřejmě velká pozornost je tu věnována Chetitské říši, o jejíž existenci ještě před 150 lety nikdo vlastně nic nevěděl. Tady bychom neměli přehlédnout především první mírovou smlouvu v dějinách lidstva mezi právě Chetity a Egyptem nebo výzdobu slavného Babylonu.

Alexandrův sarkofág je jedinečné umělecké dílo, kdysi plné barev, které však čas smyl.

Hlavní budova se pak věnuje především antice. Je zde zastoupena jak Homérova Trója, tak třeba Alexandrův sarkofág (pozor, nenechme se zmást: nejmenuje se po Alexandru Makedonském proto, že by v něm byl pochován, ale proto, že je ozdoben výjevy z Alexandrova života) nebo velké množství soch řeckých či římských bohů. Udivující je jejich kvalita – máte pocit, že přes mramor vidíte, že do něj můžete dýchnout a on se zavlní … .

Antičtí sochaři byli opravdu mistři – někdy máte pocit, že je ten mramor průhledný.

Vřele doporučujeme si na prohlídku muzea nechat dost času – tři hodiny jsou podle našeho názoru naprosté minimum …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.