GPS 37.9806331N, 38.7402322E
Výhled na okolí se sochami v popředí je nezapomenutelný

Nemrut patří mezi nejčastěji focené památky Turecka – jeho impozantní hlavy jsou fotograficky velice vděčné. Jako pátá turecká památka byl zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. Bohužel ale její návštěva je v dnešní době hodně problematická – leží ve velice nebezpečném regionu v jihovýchodní části Turecka.

Historie tohoto úchvatného místa spadá do 1. stol. př. n. l., kdy se zde rozkládalo kommagenské království. Po vzoru mocných vládců různých národů se i zdejší král Antioch I. rozhodl, že si zajistí nesmrtelnost vybudováním nepřehlédnutelné horbky, v tomto případě pohřební mohyly (na území dnešního Turecka se inspiroval třeba Midasovou mohylou u Gordionu).

Nejblíže k nám je orel, za ním Héraklés a vzadu král Antioch, který dal celý komplex vybudovat.

Mohyla sama je 50 m vysoká a její průměr je 145 m. V jejím okolí nechal postavit množství soch různých bohů. Pod pojmem různých si nesmíme představit pouze božstvo jednoho národa. Vzhledem ke svým kořenům zde najdeme bohy olympské včetně Dia Hromovládce, reprezentující matčin helénský (řecký) původ. Z druhé strany najdeme božstvo perské, reprezentující otcův perský původ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.