Marmarská oblast

Historickým srdcem tureckého Turecka je oblast Marmarského moře. Tady najdeme první hlavní město Osmanské říše, starobylou Bursu, stejně jako jejího nástupce nádherné Edirne.

Aspendos

Na břehu antické řeky Eurymedon leží zbytky významného – původně pamfylského – města Aspendos.

Důležité informace - zdravotní problémy

V případě zdravotních potíží je běžné, že ošetření v hodnotě do 100 lir se platí hotově. Na tuto částku vystaví lékař doklad, který bude proplacen v pojišťovně v ČR. Obvyklá bývá hotovostní platba rovněž za léky. u těchto plateb je obvyklá i spoluúčast.

Důležité informace - doprava

- Pokud si budete chtít v Turecku zapůjčit automobil nebo motorku, je nutné mít speciální mezinárodní doložku k řidičskému průkazu, kterou vystavuje dopravní inspektorát .

Pošta a telefon

Pošta je v Turecku označena třemi černými písmeny PTT na oranžovém poli. Nachází se většinou v centru města. Na poště se dají zakoupit známky, jejichž cena je odlišná pro evropské a mimoevropské země.

Důležité informace - obecné

- v Turecku není pitná voda – podzemní voda je sice kvalitní, ale k výrobě potrubí se nevyužívá nerezového materiálu, proto doporučujeme pít vodu pouze z uzavřených lahví, na zubní hygienu lze bez problémů použít.

Hammam

Přijedete-li do Turecka, zcela jistě narazíte na nabídku hamamu - tureckých lázní. Patří k turecké kultuře stejně jako patří k naší kultuře hudba. Je to něco, na co mohou - a jsou - Turci patřičně hrdí.

Lázeňství

Lázeňství má v Turecku velkou tradici. Nemůžeme ani použít termín dlouholetou, neboť s tímto termínem máme obvykle spojeno několik desítek let, maximálně několik málo století.

Moderní dějiny

V průběhu první světové války se osmanská říše, jako jedna z centrálních mocností, stala také velkým bojištěm. V roce 1918 bylo její území rozděleno vojsky Dohody na okupační zóny, což předznamenalo zánik sultánské moci.

Alexandr Makedonský

Alexandr (Alexandros) byl především vynikající voják. Také však vynikal tělesnou krásou, zdatností i bystrostí ducha, byl mimořádně statečný, ctižádostivý a v nebezpečí neohrožený.

Syndikovat obsah