+15
°
C

+18°
+

Antalya
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 36.9576561N, 30.8528964E

Perge je určitě jedno z nejzachovalejších antických měst v Turecku. Podobně, jako třeba Efes, nebyl jeho zánik dán válkou ale ústupem moře, takže nebylo vydrancováno. Proto je mnoho památek ve výborném stavu. A na rozdíl od Efezu, který byl, byť citlivě, částečně rekonstruován, tady najdeme všecno opravdu "originální".

Obranné věže vás vítají při vstupu do města

Město se nachází 18 kilometrů východně od Antalye. Občané Perge se prý domnívali (podle jistých archeologických nálezů), že toto město založili řečtí hrdinové, vracející se z trójské války, jejichž jména (Kalchas a Mopsos) byla nalezena na podstavcích soch městské brány z doby asi třetího století př. Kr. . Jistou dobu také bylo jakousi městskou republikou.

Prostředkem ulice vede kanál, který svou chladnou vodou zpříjemňoval zdejší vedra

Nicméně první zmínky o tomto městě se objevují až z doby Alexandra Velikého r. 333 př. Kr.. První rozkvět města spadá do druhého století př.Kr.. Město bylo kdysi spojeno s mořem splavnou řekou Kestros . Za doby římského císařství bylo velmi významným přístavem. Zanesení této vodní cesty pískem posléze vedlo k upadání významu města, zejména v době byzantské, až nakonec k jeho zániku. V helénské době bylo obkrouženo vnější zdí, jednu z jejích věží lze spatřit dodnes.

V této ulici bývaly krámky obchodníků

Perge bylo prvním misijním cílem apoštola Pavla a jeho průvodce Barnabáše. Je tedy jednou z prvních křesťanských obcí v Malé Asii. Zde měl sv. Pavel svá první kázání a zde obrátil první pohany na křesťanskou víru. Stalo se tak v křesťanské basilice, která se dodnes alespoň částečně zachovala .

Některé sloupy mají ozdobné nejen hlavice

Mimo opevněné město jsou těsně vedle sebe situovány divadlo a stadion. Divadlo (římského typu) nabízel umístění 15.000 divákům. Podle nálezů byl bohatě zdoben, ale ornamenty bohužel podlehly času. Stadion je jedním z nejlépe zachovaných antických stadionů. Pochází patrně z druhého století našeho letopočtu. Sedadla mohla hostit asi 25.000 diváků, rozměry závodiště jsou 34x 234m. Stadion a divadlo jsou vedle sebe, zřejmě byla kultura a sport stejně důležité.

Samozřejmě zde najdeme i zbytky římských lázní - toto bylo pod podlahou caldaria, tedy teplé místnosti

V centru města stojí dodnes zachovalý nymfeon s torzem boha řeky Mélos. Z něj tryskala voda a protékala celým městem mramorovým kanálem, který měl v pravidelných vzdálenostech výpustě. Tak se mohl každý osvěžit, ať byl kdekoliv ve městě. Podél kanálu vedly ulice dlážděné masivními kameny, v nichž jsou dodnes zřetelně vyježděné koleje.

Můžete si připadat jako ve sloupovém lese

Perge je unikátní památka na dobu před dvěmi tisíci lety. Návštěvník prochází kamennými cestami , prohlíží si zbytky vývěsních štítů, obdivuje krásu a důmyslný systém lázní. Nejlepší je však vyjít na vrchol blízkého kopce. Tam vidí celé město jako na dlani, rozlehlé a krásné , s bílými mramorovými kolonádami. Je to nezapomenutelný pohled a člověk najednou ví, že se sem bude chtít ještě jednou vrátit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.