GPS 41.0124583N, 28.9833378E
Díván byl mocenským srdcem Osmanské říše

Prostorem nevelký, ale významem pro Osmanskou říší obrovský byl díván neboli Říšská rada (Divan-i Humayun). Jedná se o místo, kde jednali velkovezír (dnes bychom řekli premiér) a jeho vezírové (ministři). Zahájení výstavby přikázal sultán Mehmet II., současnou podobu ale do značné míry získal až za vlády Sulejmána Nádherného. Velký požár sousedního harému v roce 1665 poškodil částečně i díván, takže obě budovy musely být zrekonstruovány současně.

Okénko sloužilo sultánovi k odposlechu porad jeho vezírů

Budova sama má tři hlavní části. Nejznámější z nich, ve které probíhala jednání vlády, se nazývá Kubbealtı, tedy Pod kopulí. Návštěvníci snadno pochopí proč – místnost má krásnou, velkou klenbu. Druhá místnost sloužila jako sekretariát vlády, třetí pak jako archiv, kde byly pořizovány a archivovány dokumenty, která vláda vydávala.

Strop v hlavní místnosti – Kubbealtı – je opravdu nádherný

Do budovy je možné se dostat jak z nádvoří, tak i přímo z paláce. Zvláštností hlavní místnosti je malé, zamřížované okénko nad místem velkovezíra. K tomuto okénku je možné se dostat ze sultánových místností v Justiční věži (jedna z dominant Topkapi) a buď sultán nebo valide (sultánova matka – jedna z nejmocnějších osobností říše) mohli nepozorováni sledovat průběh vládních setkání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.