Palác TopKapi má pro Turecko a jeho obyvatele stejný význam jako pro Čechy Pražský hrad a Vyšehrad dohromady. Toto sídlo tureckých sultánů leží na poloostrově mezi Marmarským mořem a Zlatým rohem na ploše asi 700 m2. Jedná se o velký komplex paláců, pavilonů, mešit, fontán a nádvoří. Celý komplex můžeme rozdělit do čtyř nádvoří a komplexu harému. Když Mehmed II. dobyl r. 1453 Konstantinopol, nechal postavit první paláce v místech dnešní istanbulské univerzity a Sülejmanovy mešity. Tyto paláce však byly pro sultána příliš malé, a proto se roku 1459 rozhodl vybudovat palác TopKapi (toto pojmenování se dá přeložit jako Dělová brána) V té době ještě nebyl součástí paláce harém, ten byl postaven až v 16. století. TopKapi od svého vzniku až do roku 1839 bylo oficiálním sídlem tureckých sultánů, až teprve Abdulmecit I. si nechal na břehu Bosporu vybudovat sídlo nové, nádherný empírový palác Dolmabahce. V době největší slávy zde pracovalo na 4 000 lidí.

Z velkého množství památek nabízíme ty, které se nám zdály nejzajímavější. Plný výčet by asi zabral příliš mnoho prostoru. V sídle sultánů nám, středoevropanům, totiž dochází význam pojmu orientální přepych a bohatství. Více informací zde proto nabízíme o klenotnici, kuchyních se sbírkou porcelánu, dívánu, sbírce muslimských relikvií a samozřejmě harému.