+36
°
C

+38°
+26°

Sanlıurfa
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 37.1476403N, 38.7837492E mešita Halil-ur-Rahmana

Jedno z nejstarších měst v Turecku (existovalo už v období Chetitské říše), tedy 13. stol. př. Kr., je často považováno také za nejkrásnější město země. Podle pověstí se zde narodil Abrahám a měl zde obětovat Bohu svého syna Izáka. I proto jej navštěvují statisíce poutníků všech tří monoteistických náboženství, vycházejících ze Starého zákona.

Ikona města - Balıklıgöl neboli Rybí jezero

Už při prvních hodinách dějepisu nás učili, že oblast mezi Eufratem a Tigridem patří k nejdříve osídleným oblastem Země. Protože se Urfa (budeme se držet tradičního, „původního“ jména, přívlastek şanli vysvětlíme níže) v této oblasti nachází, nepřekvapí nás, že se nedaleko nachází i zatím nejstarší chrám na Zemi - Göbekli tepe, zatím poslední za památek UNESCO v Turecku (vyhlášená 2018). Datuje se do 9. tisíciletí, tedy 90. stol. př. Kr.. Od jeho vybudování do stavby Cheopsovy pyramidy (2 500 let př. Kr.) uplynulo tedy o polovinu více času než od vybudování Cheopsovy do dnešního dne …

Hrad patří mezi dominanty města

Vzhledem ke své poloze na křižovatce cest mezi Evropou, Asií a Afrikou patřila Urfa (dříve Edessa) k významným městům po celou dobu svého trvání. Doslova jí procházela historie. Od Babyloňanů přes Chetity a Egypťany. Antické kultury Řeků, Hellénů, Římanů. Křesťané východní – Byzantinci – i západní v době křižáckých válek. Muslimské kultury nejen arabské, ale samozřejmě i turecké. Tato bohatá historie zanechala ve městě stopy nejen v architektuře, ale i v lidech. Je zde vysoká míra tolerance mezi náboženstvími i mezi lidmi.

Staré město je na památky bohaté

Pokud bychom měli zmínit ty nejdůležitější historické milníky, pak určitě nesmíme vynechat rok 304 př. Kr., kdy bylo současné město Makedonci založeno. V době římské respektive byzantské vlády nad Malou Asií bylo město na východní hranici říše, takže bylo často dobýváno Araby či Armény či Turky. Islám se se poprvé dostal roku 638. Roku 1098 se sem dostali křižáci a Balduin z Bouillonu se stává zdejším knížetem. Součástí Osmanské říše se město stává definitivně roku 1516. Za 1. světové války neblaze proslulo genocidou Arménů. Přídomek şanlı neboli hrdinná byl ke jménu města přidělen až v roce 1984 za hrdinství během turecké Války za nezávislost v letech 1919-1922.

Ryb je v Balıklıgöl mírně řečeno nadbytek ...

Podle pověsti se zde starozákonní Abrahám nejen narodil, ale zde měl i obětovat svého prvorozeného syna Izáka. Jak víme z Bible, oběť Bůh na poslední chvíli zarazil. Říká se, že se obětiště změnilo v jezero. Kolem něho vzniklo poutní místo, které je asi největším lákadlem do města. Dnes se toto jezírko nachází na nádvoří mešity Halil-ur-Rahmana a je obklopeno nádhernými zahradami Gölbaşi. Protože je plné posvátných ryb, jmenuje se Balıklıgöl neboli rybí jezero.

Jezero je veliké a vytváří velice příjemné ovzduší

Z dalších pamětihodností nesmíme určitě vynechat starověký hrad, jehož současnou podobu získal za vlády Abbásovců v 9. stol. Jedinečnou atmosféru má i zdejší krytý bazar. Určitě nepatří mezi moderní bazary, budované v turistických centrech díky velkému rozvoji turistického ruchu v poslední době. Tady na nás dýchá historie i tradice města a místa. A v neposlední řadě doporučujeme i návštěvu moderního muzea Haleplibahçe, kde nás zaujmou jak úchvatné římské mozaiky, tak i kopie svatyně Göbleki tepe.

Bazar má úžasnou atmosféru, cítíte zde tradici

Jako v každém velkém tureckém městě i tady najdeme zajímavé mešity. A i tady nás bude zajímat Ulu cami neboli Velké mešita. Ta zdejší pochází z roku 1170 a byla postavena na místě původního křesťanského kostela. Až budete unavení ze všech památek, doporučujeme navštívit jeden z osmi osmanských hamamů – lázní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.