Akropole je jednoznačně nejdůležitější místo antického města. Dnes jí máme spjatou téměř jednoznačně s Athénami, ale patřila ke každému významnějšímu městu stejně, jako třeba agora či chrámy.

Na této fotografii pergamonské akropole je vidět její poloha na nejyšším bodě.

Název akropole vychází z řeckých slov akros (vysoký) a polis (obec). Jak z překladu vyplývá, byla akropole vždy budována na nejvyšším místě. Tato poloha měla několik hlavních důvodů. Asi nejdůležitější byl vojenský. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejdůležitější část města, byli potřeba ji nejlépe chránit. A vrcholky se vždy lépe bránily než dobývaly. I proto tady stávaly paláce vládců.

Což neznamená, že dnes už nemůže být pod zemí – jako ta v Xanthu.

Druhý důvod byl náboženský. Na akropoli byly chrámy nejdůležitějších bohů. Především ochránců města. A bozi sídlí na Olympu, takže je třeba k nim vzhlížet nahoru. Cestou navíc často míjíme menší či větší jeskyně či prameny, zaslíbené bohům menším.

A ještě jednou Pergamon– tady vidíme Trajánův chrám, dokazující náboženskou důležitost akropole.

Občas se setkáme s termínem horní akropole. V drtivé většině případů se jedná o chybu názvosloví – město mělo jen jednu (zatím jsem nenašel město se dvěma, pokud zjistím omyl rád opravím). Proto přídomek horní je nesmyslný. Je to podobné jako říkat Davis cup pohár. Cup a pohár je totéž, takže toto slovní spojení je chyba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *