+14
°
C

+17°
+10°

Alanya
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 36.5331061N, 31.9905642E

Nejvýchodnější centrum masové turistiky v Turecku má svoji bohatou historii, počínající dávno před antickými řeckými osadami a plynule plynoucí přes období byzantské a osmanské k dnešnímu modernímu Turecku.

Pro Alanyi je především typicka citadela, ale i velké město pod ní.

Nejstarší stopy lidského osídlení Alanye a jejího okolí jsou staré 20 000 let.Tehdejší jméno samozřejmě neznáme, zato víme, že v období antiky se město jmenovalo Coracesium a bylo na hranici mezi Pamfylií a Kilikií. Herodotos říká, že město založili Achajové, vracející se z vítězné trójské války.

Kızıl Kule (Červená věž) byla vybudována v první polovině 13. stol.

První historicky doložená zmínka o městě Coracesium pochází od geografa Skylakse ze 4. stol. př. Kr. jako o součásti tehdejší Perské říše. Město vyrostlo v největší antickou základnu pirátů. Přestože město roku 139 př. Kr. Antiochus dobyl, piráti ve městě zůstali de facto až do r. 65 př.Kr., kdy bylo město dobyto římskými vojsky pod vedením Pompeia Velkého (Magnus). Město, námořníky nazývané Kalonoros (z řečtiny, Krásná hora), zůstalo součástí Římské říše až do jejího rozdělení a bylo součástí její východní poloviny - Byzance. V 7. století odolává město nájezdům Arabů, kvůli kterým výrazně zdokonaluje své opevnění.

Velikou rozlohu hradu oceníte i z Kleopatřiny pláže

Roku 1204 dobyla křižácká vojska Konstantinopoli. V Coracesiu se uchopí moci Kyr Vart Kalonoros. Po určité době obléhání se město r. 1221 vzdalo bez boje sultánu Alaadinu Keykubatovi, Kyr Vart byl vypovězen do vyhnanství. Sultán se zamiloval jak do Kyrovy dcery, kterou si vzal za ženu, tak do města, ze kterého udělal zimní hlavní město své říše a dal mu své jméno (Alaiye). Město se rozrostlo do krásy a prožilo nejkrásnější období své historie. Roku 1300 se město dostalo pod vládu Konye, která jej roku 1427 prodala za 5 000 zlatých Mamlůckému egyptskému sultánovi.

Roku 1471 město zpět pro Osmanskou říši dobyl Ahmet Paša pro sultána Mehmeta. O sto let později ji Osmané správně přičlenili ke Kypru, poté zpět pod Konyu, až nakonec byla zařazena pod Antalyi, pod kterou spadá dodnes. Roku 1933 ji Atatürk, zakladatel Turecké republiky, přejmenoval na Alanyii.

Opevnění patřilo k Alanyi od jejích počátků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *