+16
°
C

+16°
+11°

Demre
Čtvrtek, 22

Viz 7denní předpověď

GPS 36.2258658N, 29.9555486E (Muzeum lýkijské civilizace)

Jedním ze starověkých přístavů, kterým uteklo moře, je i lýkijská Andriake. Překvapivě rozlehlá památka nabízí jako bonus velice hezky udělané Lýkijské muzeum, umístěné v rekonstruované antické sýpce nedaleko původní agory.

Obchody na agoře.

Díky své poloze na ústí řeky Andriake byl tento přístav, sloužící Myře podobně jako dnes Athénám slouží Pireus, velice důležitý. Ve starověku to byl jeden z nejdůležitějších středomořských přístavů. Sloužil mimo jiné jako jedna ze zastávek lodí, dopravujících obilí z Egypta do Říma a později do Konstantinopole. Sem také karavany svážely zboží ze širokého okolí, aby se na lodích šířilo do světa.

Na hlavní ulici je vidět, že je město obnovované. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Současnou podobu přístavu vtiskl císař Hadrián. Měl sloužit především římské armádě. Jeho poloha na ústí říčky umožnila uzavření přístavu prostým napnutím řetězu, takže nepřátelské lodi do něj nemohly vplout. Dnes, o dva tisíce let později, sice můžeme zbytky tohoto významného místa navštívit, řeka ale už je do značné míry zanesená, takže pár desítek metrů od antických památek můžeme najít jen několik malých zakotvených jachet.

I tady najdeme mistrovské kousky.

Bohatství města ale nevycházelo pouze z obchodu. V dobách Byzantské říše se zde dělalo velice vzácné a drahé fialové barvivo. K jeho výrobě sloužily ulity, dovážené sem z nedalekého ostrova Kekovy. Dodnes se zde zachovaly jak kotle na jeho vaření, tak i zbytky ulit.

Podzemní cisterna evokuje Jerebatanské v Istanbulu, je ale výrazně menší.

O významu Andriake v období byzantské říše svědčí i fakt, že zde najdeme zbytky šesti kostelů, jedné synagogy, dvou lázní a gymnazionu. Nesmíme přehlédnout ani agoru s do značné míry zachovanými obchody na jejím obvodu. Naprosto jedinečná je pak podzemní cisterna, do které byla přiváděná voda akvaduktem. Vstup do ní je dnes nenápadný, ale určitě stojí za to se do jejího podzemí podívat.

Pozůstatky židovské synagogy

Kapitolou samou pro sebe je bývalá sýpka. Dnes je velice citlivě zrekonstruovaná téměř do původní podoby a je v ní umístěná expozice lýkijské civilizace. Původní rozdělení na osm částí je zachované. Každá z nich je prioritně věnována jednomu městu a obsahuje i další informace o lýkijské kultuře a spolupráci jednotlivých oblastí.

Dnes v přístavu najdeme i repliky římských lodí. V květnu 2024 však zdaleka nebyly v takovémto pořádku. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Před časem byly v Andriake vytvořeny i dřevěné modely lodí a přístavních mechanizmů v podobě, jakou měly v dobách největší slávy přístavu. Bohužel (stav v květnu 2024) se tyto modely rozpadají a zarůstají vegetací. Jejich obnova nebude komplikovaná, ale asi nikdo neví, bude-li se to to někdo starat.

Pohled na město od zbytků vody

Podél bažiny, ve kterou se přístav zanesením proměnil, se můžeme dostat i k méně známým a probádaným památkám. Samozřejmě můžeme dojít až k moři, kde je dnes přístaviště jachet a typických tureckých výletních lodí.

Lázně vždy byly součástí antických měst.

Protože je ale tato oblast zajímavou turistickou destinací, postupně jsou nejdůležitější stavby Andriake obnovovány. Naštěstí v okolí není žádná turecká vesnice, které by antické památky sloužily jako kamenolom, používá se k rekonstrukci originální materiál.

Některé památky na obnovu stále statečně čekají.

I když je Myra díky svým lýkijským hrobkám daleko známější památka, nabízí Andriake větší a pestřejší nabídku budov, skutečné město. Takže bychom jí určitě při návštěvě Demre, jak se dnes turecké město u památek jmenuje, neměli vynechat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *