+4
°
C

+

Ankara
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 39.9414931N, 32.8654269E (Hrad)

Většina hlavních měst mívá bohatou historii a velké množství památek. Protože se ale Ankara stala hlavním městem až od roku 1923, tyto výhody nemá. Za návštěvu zde stojí především Muzeum anatolských civilizací, nabízející unikátní sbírky například chetitských památek a ankarská citadela. Mezi zdejší monumenty patří i Atatürkovo mauzoleum, gigantická stavba, určená (jako třeba Mauzoleum na Rudém náměstí v případě Lenina) k uchování ostatků zakladatele moderního Turecka Mustafy Kemala Atatürka.

Panorama Ankary z citadely

Ankara je hlavním městem Turecka. Antický název místa byl Ancyra, jak se dochoval např. v názvu místního krokusu – Crocus Ancyrensis. Je to krásná žlutá květina, v okolí Ankary hodně se vyskytující.

Crocus Ancyrensis

Ankara se stala hlavním tureckým městem až po hlubokých reformách, které zavedl Atatürk po první světové válce. Do jeho reforem byla dlouhá staletí hlavním městem Turecka Konstantinopole. K volbě Ankary za hlavní město vedly Atatürka jistě mnohé důvody. Hlavním asi byla strategická poloha hlavního města. Ankara byla ve vnitrozemí, daleko od nepřátelských vojsk. Nemalou roli ale hrál i fakt, že byla Konstantinopole příliš prosáklá korupcí a starými islámskými i osmanskými tradicemi. V době hlubokých přeměn Turecka, které Atatürk prosadil, to zřejmě bylo velmi důležité a v historii země tato změna sehrála zásadní roli. V roce 1935 měla Ankara 75.000 obyvatel, dnes se blíží k jednomu milionu.

Atatürkovo mauzoleum patří k nejnavštěvovanějším místům v Ankaře

Pohnutou historii města lze stopovat po dobu třiceti století. Archeologové kladou vznik města do doby Trojské války. Místo nese stopy osídlení frýžského, chetitského, lýdského, perského, makedonského i římského. Jak je ostatně v těchto oblastech a tisíciletích běžné.

Ankarská citadela

Na vrcholu kopce vévodí městu citadela (Hisar). V úctu budících pevnostních zdech naleznete zlomky kamenů a pahýly sloupů, sebraných v římských ruinách. Malé, okouzlující fragmenty z neporušeného mramoru podpírají ze dvou stran chatrnou zeď, která v provizoriu v jakém je, zřejmě vydržela celá staletí. V chudém nádvoří jsou úlomky hlavic mramorových sloupů užity jako sedadla kolem stolu, což působí jako nákladná elegance, kterou si sotva kdo může dovolit. Směsice antické nádhery, která na vás dýchne na každém kroku v kontrastu s chudobou současných obyvatel ve vás vyvolá mnoho myšlenek o chodu světa a jeho historie.

Chetitští bronzoví jelínci.

Pozoruhodné je Muzeum anatolských civilizací, umístěné v citadele. Určitě patří k tomu nejzajímavějšímu, co vám může Ankara nabídnout. Obsahuje a uchovává mimo jiné vzorně uspořádané sbírky chetitského umění. Je umístěno ve dvou budovách z 15. století: bývalého karavanseraje (jakéhosi nocležnického hotelu pro karavany) a zastřešeného tržiště. Je v něm vzorně uloženo a zpřístupněno množství archeologických nálezů, jimiž Turecko oplývá. Mezi jinými je zde uloženo na 35.000 tabulek popsaných klínovým písmem (v místech jejich nalezišť můžete od místních kluků koupit jejich nepříliš zdařilé napodobeniny, vydávané ovšem za pravé). V tomto muzeu je snad největší sbírka chetitského umění na světě. Můžete se zde obdivovat řemeslné zručnosti příslušníků dávné civilizace. Její počátky sahají až do šestého tisíciletí před naším letopočtem, aby rychle zmizela asi před třemi tisíciletími.

Ankarskou citadelu nechali postavit byzantští císaři v 7.-9. stol.

Návštěvník Ankary ovšem také může shlédnou četné ruiny z dob římských. Mnohé kameny a části mramorových sloupů můžete spatřit i zabudované do pozdějších domů. Překvapivě potkáme i ruiny starých mešit. Mezi novými a dodnes užívanými můžeme upozornit na mešitu Maltepe v novější části města. Má dva velmi štíhlé minarety (s nevkusně umístěnými reproduktory) a její klenba je pokryta mosazí. Mešita Hadži Bayram, postavená z cihel a žlutého kamene, byla postavena začátkem 15. století. Dlaždice s politurou, které zdobí vnitřek mešity, jsou o sto let mladší. Původní krásné ozdobné dveře najdeme dnes v Etnografickém muzeu. Ze zbytků římské kultury jmenujme Augustův chrám, který prodělal také několik změn. Původně byl chrám bohyně Cybely byl přeměněn na Augustův, aby se z něj nakonec stal byzantský křesťanský kostel.

Mešita Kocatepe

Ankara – jako hlavní město republiky – má samozřejmě ráz moderního velkoměsta se všemi vymoženostmi moderní civilizace. Nalézáte však na každém kroku projevy staré islámské kultury a zbytky všech kultur předcházejících osídlení, jimiž je Turecko, jako dědic prastarých civilizací, doslova přesyceno.

Börek určitě patří k jídlům. ktará si rychle oblíbíte.

Jako tradiční místní pochoutku jsme vybrali pro naší kuchařku börek z pánve.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *