Turecko je pokladnice antických památek. Tady vznikaly první řecké kolonie mimo samotné Řecko. Římská říše vládla tomuto území dlouhá staletí, najdeme zde památky na její vrcholné období.

Antika je nezaměnitelná. Teď jsme v Efezu.

Antika neboli období starověkého Řecka a Římské říše se na území dnešního Turecka dostává velice záhy. Vždyť tu najdeme slavnou Tróju. Řekové si v Malé Asii budovali kolonie od samých začátků své civilizace. Když je chtěli vytlačit Peršané, právě tady našli záminku k řecko-perským válkám. Helénskou kulturu tu šířil Alexandr Veliký Makedonský. Římané zde zanechali nepřehlédnutelné památky jako lázně Hierapolis na Pamukkale nebo nejzachovalejší divadlo v Aspedosu. Za jejich vlády se tu začalo šířit křesťanství, u Efezu dokonce zemřela Kristova matka svatá Maria.

Římské lázně Hierapolis na Pamukkale měly samozřejmě i své vlastní, velké divadlo.

Protože se nám jedná spíše o rozdělení historie do přehlednějších celků než o přesné historické pojetí termínů, dovolíme se do antiky zahrnout i Východořímskou říšiByzanc. Formálně sice existovala o tisíc let déle než antika oficiálně končí. Ve skutečnosti ten přesah takový není – první Turci a Seldžucká říše se objevují o 500 let dříve. A Byzantská říše má určitě blíže k antice než k Turkům.