+19
°
C

+19°
+15°

Finike
Pondělí, 08

Viz 7denní předpověď

GPS 36.5127661N, 30.0591136E

Arykanda patří k mnoha neprávem opomíjených tureckých památek. Toto lýkijské město, vybudované v nadmořské výšce přibližně 700 m se může pochlubit výjimečnou zachovalostí. Ta je mimo jiné dána odlehlostí od větší civilizace, a tedy menší potřebou stavebního materiálu pro nové budovy.

Některé části města jsou až neuvěřitelně zachované. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Historie města je doložena minimálně do šestého století před naším letopočtem. Mimo jiné na to ukazuje i jeho jméno. Ary-ka-wanda totiž v lýkijštině znamená Místo vedle vysoké skály. Znamená to, že už v době Lýkijské říše město existovalo a prosperovalo. Od té doby se zde, stejně jako v celé oblasti, vystřídalo mnoho vládců.

Typický lýkijský sarkofág. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

I když je v roce 240 našeho letopočtu hodně poničilo zemětřesení, Byzantinci město opravili do původní krásy, velikosti a prosperity. Teprve v 11. století začali lidé původní Arykandu opouštět a budovat nové město jižněji. Tím, že byl tento přesun postupný a bez válečného konfliktu, bylo město zanechané ve velice rozumném stavu a ani později nebylo díky své odlehlosti devastováno. Proto jej dodnes vidíme téměř jako živé město.

Státní agora. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Před zahájením prohlídky města doporučuji zkontrolovat obuv. Protože při procházce po památce vystoupáme od Vltavy na Petřín a zase se musíme k Vltavě vrátit. Na rozdíl od pražské dominanty však nebudeme chodit po asfaltových chodníčkách ale po starých cestách, v lepším případě občas dlážděných.

Nekropole patří k nejzajímavějším památkám Arykandy. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Prohlídku můžeme začít hned na parkovišti. Najdeme zde zbytky heroónu, památníku hrdiny. Ten byl zničen při zemětřesení, na jeho místě byly později vybudovány jedny z četných místních lázní. Dnes zde často najdeme i stánky s ovocem či jiným občerstvením, které místní obyvatelé nabízejí unaveným turistům.

Mozaika v bazilice. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pokračovat můžeme přímo nahoru kolem římských obytných domů. Nad nimi stojí zbytky byzantské baziliky. Tu bychom určitě neměli minout, najdeme zde totiž nádherné mozaikové podlahy. Zajímavý je ale celý objekt.

Na severní straně obchodní agory stojí odeon. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Budeme-li pokračovat dále nahoru do kopce, přijdeme na obchodní agoru. Do dnešní doby se zachovala pouze jako velké prázdné náměstí. Dříve však bývala obklopená ze tří stran stoou, čtvrtá strana opět nabízela nádherný výhled dolů, do údolí. Projdeme-li bránou na její severní straně, dostaneme se do odeonu, malého divadla. Ten byl v době své slávy celý obložený mramorem.

Z odeonu můžeme vidět agoru i údolí. Foto William Neuheisel from DC, US, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Z odeonu se vydáme doleva, abychom si prohlédli politické centrum města, státní agoru. Stav budov v této části města není tak dobrý jako místa, kterými jsme už prošli. Ale bouleuterion, velká cisterna, schodiště či zbytky obytných domů určitě za prohlídku stojí. Navíc se tím dostáváme do nejvyšších míst města, takže už pomalu začneme směrovat dolů z kopce.

Stadion je atypicky krátký. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Především zamíříme ke stadionu. Je hodně atypický. Na první pohled bychom ani nepoznali, že se opravdu jedná o toto sportoviště. Má sice správný, podkovovitý půdorys, ale jeho délka je oproti antickým standardům poloviční. Protože je vybudován v kopci, má místa sezení pouze na severní straně, tedy ze strany hory. Jižní strana je otevřená do údolí a opět nabízí nádherné výhledy.

Divadlo je krásně zachované. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Mimořádně zachované je zdejší divadlo. Najdeme jej mezi stadionem a obchodní agorou. Je klasického řeckého typu, tedy zabudované do kopce. Není příliš veliké, má jen dvacet řad sedadel. V horních řadách se můžeme seznámit s nejvýznamnějšími zdejšími občany, protože tam mají dodnes rezervovaná svá místa. Jejich jména jsou stále čitelná. Zachované jsou ale i ostatní části, nejen hlediště.

Křesťanská symbolika XP a Alfa Omega v nekropoli. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kolem agory a byzantské baziliky se dostaneme k jedné z nejzajímavějších částí města – k nekropoli. Je poměrně rozsáhlá a dokážeme v ní i rozlišit jednotlivá období. Nejblíže bazilice jsou hroby křesťanské. Na nich můžeme najít i křesťanskou symboliku, například na sebe položená řecká písmena X a P (Chí a Ró) jako připomínka Krista (Chrístos). O kousek níž jsou hroby římské a poslední část obsahuje hroby lýkijské.

Z oken lázní se nám nabízí překrásný výhled. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Na druhé straně cesty můžeme obdivovat zbytky gymnazionu a velkých lázní. Zachované jsou třeba oblouky, na nichž byla podlaha lázní. Pod ní totiž proudil horký vzduch, aby měli návštěvníci stále správnou teplotu v místnosti. Jedná se vlastně o první podlahové vytápění. V lázních najdeme i další nádherné mozaiky. Tím se pak dostáváme až zpátky na parkoviště, kde celou prohlídku města ukončíme.

Lázně jsou opravdu velké. Foto William Neuheisel from DC, US, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Pohybujeme-li se na rozmezí Egejské a Středomořské oblasti, určitě bychom neměli návštěvu Arykandy opomenout. Ze všech významných turistických center této oblasti je snadno a rychle dostupná a může nám toho hodně nabídnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *