+16
°
C

+18°
+

Serik
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 36.9404164N, 31.1696983E

Synonymem pro Aspendos je římské divadlo. Je největší a nejzachovalejší svého druhu vůbec. I proto se stalo jedním lákadel turistů do Turecka. Bylo by ale škoda kvůli této monumentální budově opomenout zbytky města včetně akvaduktu.

Jednoznačnou dominantou Aspendosu je divadlo.

Na břehu antické řeky Eurymedon leží zbytky významného –původně pamfylského – města Aspendos. Díky své poloze a přístupu k moři se Aspendos stal vyhledávaným vnitrozemským přístavem a kvetoucím obchodním centrem, vyvážejícím především olej, sůl a zeleninu. Roku 486 př.Kr. se stalo ústí řeky svědkem námořní bitvy, v níž byla poražena perská flotila . V roce 334 př. Kr. se obyvatelé města zavázali Alexandru Velikému zaplatit 50 talentů zlata a odevzdat 4000 koní , aby odvrátili obsazení Alexandrovými vojsky.

Jeho rozměry i zachovalost je neuvěřitelná

Divadlo, vystavěné ve druhém století po Kr., je jedním z nejzachovalejších svého druhu. Jména původců stavby jsou známa. Architektem byl Zenon, investory (máme-li použít dnešní terminologie) byli Crispinus Arruntianus a Auspicatus Titinnianus, za vlády Antonia Pia, mezi lety 138 až 161 po Kristu. Na rozdíl od řeckých divadel je římského typu (Aspendosské divadlo je toho příkladem) jevištní stěnu stejně vysokou jako jsou nejvyšší řady sedadel a vytváří tak uzavřený divadelní prostor o průměru téměř 100 metrů s vynikající akustikou. Jeho kapacita je asi 20.000 sedadel. Pravidelně jsou zde pořádány koncerty, lidové tance, a jsou zde hrávána nová i starořecká dramata. Bývají zde také pořádány řecko-římské zápasy. Návštěva tohoto divadla zanechá v návštěvníkovi nezapomenutelný dojem.

Najdeme zde ale i křesťanskou baziliku

Z ostatních pamětihodností jmenujme Akropolis, kde se nachází směsice ruin, zajímavá hlavně pro profesionální archeology. Zahrnují obrysy agory se zbytky basiliky a polokruhový oltář v odeonu.

Aquadukt je stále nepřehlédnutelný

Severně od města jsou vidět dlouhé segmenty vodovodu (aquaduktu), který přiváděl vodu do města ze vzdálenosti až 30km.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.