Svatyně Yazilikaya patří k nejzajímavějším památkám, které se nám zachovaly

Vynález železa, který zásadně změnil další chod dějin, patřil sice horským kmenům na severu Malé Asie, ale právě Chetité se postarali o jeho rozšíření. Došlo k tomu v polovině 2. tisíciletí př. Kr. Jak bylo zpočátku železo vzácné pochopíme nejlépe z toho, že železnou dýku měl vedle předmětů z ryzího zlata ve svém hrobě i faraon Tutanchamón. Výhodou železa byla dostupnost suroviny i snadnější výroba. Lacinější a kvalitnější železo zakončilo již za několik století dobu bronzovou. Jak už to tak bývá, rozšíření výroby železa se nakonec obrátilo proti samotným Chetitům.
Je známo, že Chetité vynikli také v chovu koní. Byli důmyslní architekti, zejména pevnostního stavitelství. Jejich literatura byla sice ovlivněna Mezopotámií, ale nalezneme tu řadu motivů (zejména v mýtech) podobných řeckým.

Terakotový model lodě s věží, pravděpodobně určený k náboženským účelům

Na přelomu 14. a 13. století př. Kr. nastal poslední rozmach Chetitů, kteří tou dobou ovládali už celou Malou Asii z jejího srdce, hlavního města Chattušaš. K území severní Sýrie se rozhodli připojit i Palestinu, o kterou sváděli boj s egyptským faraonem Ramessem II. Rozhodující bitvu u Kaddeše sice oba interpretovali jako svoji výhru, ale bylo jim jasné, že se jedná – sportovně řečeno o remízu. Oba soupeři, vědomi si rovnosti svých sil, pak uzavřeli spravedlivou mírovou smlouvu a území si rozdělili mezi sebe. Na důkaz budoucího přátelství došlo i ke sňatkům mezi oběma panovnickými rody.

Bůh Šaruma, syn boha hromovládce Teshuba. Jeden z nejznámějších reliéfů z Yazilikayi

Na přelomu 13. a 12. století př. Kr. došlo k velkému stěhování národů. Divoké kmeny – vyzbrojené už železnými zbraněmi – vtrhly do Řecka a Itálie a jako smršť se po souši i po moři (odtud jejich jméno Mořské národy) hnaly Malou Asií a po pobřeží Palestiny. Zastavili je s vypětím všech sil až Egypťané. V Malé Asii a Řecku nastala „temná staletí“. Tak se nazývají následující čtyři století, kdy mizí o tomto území zprávy. Když se mlha rozplynula, zbyly po Chetitech už jen ruiny dřívějších měst a v Malé Asii žily jiné národy, první z nich Frýgové.