Málokterá země se může pochlubit tak bohatou a různorodou historií jako Turecko. Vzhledem ke své významné strategické ploze mezi Evropou a Asií tudy procházely dějiny oběma směry – jak z Evropy do Asie tak i z Asie do Evropy. A toto procházení mělo na celou zemi velký vliv, proto se zde budeme také historii trochu věnovat.

Západ slunce nad Istanbulem

Historie kultur na území dnešního Turecka sahá do hodně daleké minulosti. Sahá až do prehistorie, ale byla zde třeba mocná říše Chetitů, tak mocná, že i největší ze všech egyptských faraónů Ramesse II. s ní byl nucen po bitvě u Kaddeše uzavřít mírovou smlouvu (mimochodem, první toho druhu v dějinách lidstva).

Oblouk v Efesu

Byli zde Frýgové s bájným králem Midasem. Antické Řecko zde mělo svá četná – a slavná – města. Kromě bájné Tróje například Pergamon, Efesos, Míletos … . Vládli zde Peršané, tudy postupoval Alexandr Makedonský a zde s Peršany vybojoval rozhodující bitvu. Přes tisíc let přežila Západořímskou říši říše Východořímská s hlavním městem Konstantinoplí, kterou dnes známe spíše jako Istanbul. V té době zde bylo hlavní centrum ortodoxního neboli pravoslavného křesťanství.

Istanbul

A konečně v polovině 15. století celé území dobyli turci a vznikla zde Osmanská říše, postrach celé Evropy vlastně až do 1. světové války ….

Hlavice na vesla chetitské lodi

Začněme tedy procházet historií od doby Chetitů až po současnost. V první fázi jsme pro vás připravili 16 kapitol s nejdůležitějšími daty, budeme je však postupně rozvíjet v dalších podkapitolách. Příkladem je kapitola o největší turecké osobnosti 20. stol. Mustafu Kemalovi, nazývaného Atatürk – Otec Turků a jeho Šest šípů (Alti Ok), vycházející z kapitoly o dějinách Turecka po 1. sv. válce.