Západ slunce nad Istanbulem

Historie kultur na území dnešního Turecka sahá do hodně daleké historie. Zde byla třeba mocná říše Chetitů, tak mocná, že i největší ze všech egyptských faraónů Ramesse II. s ní byl nucen po bitvě u Kaddeše uzavřít mírovou smlouvu (mimochodem, první toho druhu v dějinách lidstva).

Oblouk v Efesu

Antické Řecko zde mělo svá četná – a slavná – města. Kromě bájné Tróje například Pergamon, Efesos, Míletos … . Přes tisíc let přežila Západořímskou říši říše Východořímská s hlavním městem Konstantinoplí, kterou dnes známe spíše jako Istanbul. V té době zde bylo hlavní centrum ortodoxního neboli pravoslavného křesťanství.

Istanbul

A konečně v polovině 15. století celé území dobyli turci a vznikla zde Otomanská říše, postrach celé Evropy vlastně až do 1. světové války ….

Hlavice na vesla chetitské lodi

Začněme tedy procházet historií od doby Chetitů až po současnost. V první fázi jsme pro vás připravili 16 kapitol s nejdůležitějšími daty, budeme je však postupně rozvíjet v dalších podkapitolách. Příkladem je kapitola o největší turecké osobnosti 20. stol. Mustafu Kemalovi, nazývaného Atatürk – Otec Turků a jeho Šest šípů (Alti Ok), vycházející z kapitoly o dějinách Turecka po 1. sv. válce.