+17
°
C

+17°
+

Istanbulská provincie
Sobota, 01

Viz 7denní předpověď

GPS 41.0085086N, 28.9800100E

Pokusit se popsat všechny zajímavosti Haighe Sophie, jedné z nejznámějších památek Istanbulu, by vydalo za tlustou knihu. Rozhodli jsme se proto pro jiný postup – textovou prohlídku od pokladny po východ z areálu, kde představíme z našeho pohledu nejzajímavější a nejdůležitější místa. Těm, která jsme vynechali, se omlouváme. Není to nic osobního.

Nejběžnější pohled na Haghii Sophii.

U vchodu jsme si koupili lístky a vyrážíme na prohlídku. Cestou ke vchodu do vlastního svatostánku jdeme kolem jednoho ze dvou minaretů, které postavil Mimar Sinan, největší stavitel mešit v historii. Před vchodem si ještě můžeme prohlédnut fragmenty z chrámu, který zde stál do roku 532. Jeho zničení při povstání Niká umožnilo stavbu současné jedinečné památky.

Logicky první obrázek je plánek Haghie Sophie. Zdroj Autorovy stránky, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
1: Základní škola (Kuttab) 2: Kašna (Shadirvan) 3: Muvakkithane, místo, kde se řídí čas modliteb 4: Ředistelství 5: Hrob princů 6: Hrob sultána Murada III 7: Hrob sultána Selima II 8: Hrob sultána Mehmeda III 9: Kašna (Sebil) 10: Cisterna 11: Zpevňující konstrukce 12: Knihovna 13: Hrob sultánů Mustafy I a Ibrahima (původně křtitelnice) 14: Kašna (Sebil) 15: Minaret 16: Omphalion 17: Zbytky druhé Haghie Sophie 18: Medrasa (islámká škola) 19: Kuchyně (Imaret) 20: Kuchyňská brána 21: Mihrab 22: Sultánská lóže 23: Minbar 24: Minbar 25: Minbar 26: Mramorové vázy 27: Plačící sloup 28: Rampa na horní galerii 29: Pokladnice

Za vstupními vraty nás čeká takzvaný vnější narthex, tedy jakási předsíň kostela. Jedněmi z pěti dveří pak přejdeme do vlastního narthexu. Jeho strop je zdoben nádhernými zlacenými mozaikami, stěny pokrývají nádherné mramorové desky. Kámen na ně byl svážen z mnoha míst Byzantské říše. Před upevněním na zeď byly nejdříve rozříznuty a pak obě poloviny umístěny vedle sebe, vytváří tak dojem jako bychom otevřeli knihu. Architektovi se tím podařilo docílit velice zajímavé symetrie.

Vstup do hlavní prostory chrámu- Císařská brána.

Pojďme ale dále, čeká nás totiž nejsilnější zážitek z prohlídky. Tím je bezesporu vstup do hlavních prostor chrámu, které nás okamžitě ohromí svými obrovskými rozměry. Protože logicky vaše oči vyletí nahoru, budeme popisovat vnitřní část od toho nejdůležitějšího – od kopule.

Kopule je vysoko a veliká. Úctyhodný stavařský výkon ...

Původní rozměry mírně elipsovité kopule o průměru 32 metrů dosahuje výšky téměř 56 metrů, tedy asi o tři metry nižší, než je Petřínská rozhledna. Jen pro představu – pod vlastní kopuli by se vešly tři tenisové kurty. Do celé obrovské původní stavby o rozměrech 80 x 71 metrů bychom zase dokázali dát celé fotbalové hřiště (trochu kratší ale o to širší). Bavíme se přitom stále o budově, staré přes půl druhého tisíciletí, starší než jakákoliv stavba v České republice.

Pendentiv se serafem ukazuje svoji funkci

Zlacenou kopuli s řadou oken nesou tak zvané pendentivy. Toto geniální statické řešení je vlastně trojúhelník, roznášející její váhu na nosné zdi. Najdeme na nich serafíny, zjednodušeně můžeme se dá říci, že vlastně starozákonní anděly. Zajímavé je, že pouze jeden z nich má tvář. Andělé symbolicky nesou strop svatostánku.

Velikost kaligrafie oceníme, pokud si všimneme rozmazaného člověka u levého sloupu ... Foto Josep Renalias, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Na úrovni horní galerie, jakéhosi prvního patra, si nemůžeme nevšimnout osmi obrovských kaligrafických kruhů. Mají v průměru 7,5 m a je na nich napsáno osm důležitých jmen Islámu. Jejich autorem je Kazasker Mustafa İzzet Efendi, jeden z největších kaligrafů své doby. Byly vytvořeny a do chrámu nainstalovány v průběhu rekonstrukce vedené bratry Fossatiovými v letech 1847–1849.

Pohled do přízemí z galerie

Pomalu se dostáváme k přízemí. Přímo proti sobě máme muslimské doplňky, měnící křesťanský chrám v mešitu. Jedná se o mihráb a minbar. Ty jsou však na úplně opačném konci, musíme k nim teprve postupně dojít. Byla by totiž škoda minout další místní skvosty.

Unikátní mramorové váza z Pergamonu

Půjdeme-li po pravé straně, schovává se nám za sloupem unikátní mramorová váza. Druhou bychom nalezli na stejném místě na levé straně. Jedná se o vzácné památky vyrobené z jediného kusu mramoru v antických dobách v Pergamonu. Převézt je sem nechal koncem 16. století sultán Murad III.

Pupek světa neboli omphalion. Foto Ian Scott,CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Velice důležité místo najdeme pod hlavní kopulí chrámu. Je to takzvaný omphalion neboli pupek světa. Tento termín známe i z mnoha antických měst, nejznámější z nich je v delfské věštírně. Jak už název napovídá, bývá tento bod považován za nejdůležitější místo známého světa. V Haghii Sophii zde byli korunování byzantští císaři. Na zemi je veliký kruh představující Ježíše Krista. Je obklopen dvanácti menšími kruhy, které už svým počtem jasně říkají, že se jedná o apoštoly. Vše je pak orámováno čtvercem ze zeleného mramoru. Při korunovaci stál nový císař uprostřed hlavního kruhu, hodnostáři pak kolem něj.

Pomalu jsme se dostali na druhý konec svatostánku. Tady jsou dva nejdůležitější prvky, které z původního pravoslavného chrámu udělaly mešitu. Jedná se o výklenek mihráb, který ukazuje směr muslimských modliteb – k Mekce. A minbar neboli vyvýšená kazatelna, používaná především při hlavních, pátečních, bohoslužbách.

Mihráb je krásně zdobený. Svícny z Uher jsou obrovské.

Mihráb nás zaujme především svojí zlacenou výzdobou a zajímavými kaligrafiemi v zelených polích. Zelená proto, že jde o muslimskou posvátnou barvu. Měli bychom si ale všimnout i dvou obrovských svícnů z obou stran svatého místa. Ty jsou totiž válečnou kořistí Sulejmána I. Nádherného z dobytých Uher, dnešního Maďarska.

Minbar je dostatečně vysoký, aby na něj bylo vidět z celé mešity.

Po pravé straně stojící minbar nechal postavit sultán Murad III. v 16. století a jde o skvělou ukázku mistrovské práce s kamenem tohoto období. Po levé straně od mihrábu stojí vyvýšená sultánova lóže, která je především ve spodní části nádherně zdobená. Sultán je sice nad hlavami věřících, ale stále je pouze asi v polovině výšky horní galerie. Na té najdeme další skvosty, pojďme se na ně podívat.

Nádherně zdobená sultánská lóže.

Naše cesta vede kolem tak zvaného plačícího sloupu nebo také sloupu přání. Sloup má v sobě díru, která na dotyk působí vlhce. Váží se k němu dvě pověsti. Podle první je ona vlhkost léčivá, protože jsou to slzy Panny Marie. Stačí si omočit prsty, jimi potom hladit bolavé místo, a to se vyléčí. Druhá pověst říká, že pokud se vám s palcem v díře povede otočit celou ruku kolem dokola, splní se vám přání, na které v tu chvíli myslíte.

Plačící sloup a pokus o splnění přání

Přístup na galerie je po rampě (nejsou to schody, ale opravdu plynule stoupající rampa) na levé straně narthexu. I když musíme vystoupat docela vysoko, odměna v podobě mnoha nádherných památek nás nemine. Především jsou zde naprosto unikátní mozaiky, ale třeba i lóže císařoven, odkud sledovaly korunovace svých manželů.

Rampa, vedoucí na galerii. Foto Mike Finn, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

První zajímavostí galerie jsou nádherné mramorové dveře. Dříve za nimi byly prostory přístupné pouze patriarchům a jejich nejbližším spolupracovníkům. Říká se, že z jedné jejich strany je peklo, z druhé ráj. Naprosto unikátní jsou vyřezávané hlavice sloupů u lóže císařoven. Jedná se o neuvěřitelnou filigránskou práci. Máte pocit, že celá váha stropu nad vámi leží pouze na krajkách.

Mramorové dveře. Foto Gryffindor, Public domain, via Wikimedia Commons

Spíše zajímavostí, než unikátním počinem, jsou další dvě místa na galerii. Najdeme zde náhrobní kámen benátského dobyvatele Konstantinopole ze 4. křížové výpravy Enrika Dandola. Ten byl vytvořen v krátkém období, kdy byl chrám přesvěcen na katolický. Druhý zajímavý nápis jsou runy, vyškrábané vikingskými žoldnéři v císařských službách.

Vikingské runy v Konstantinopoli. Foto Not home at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

Na úplný závěr povídání o interiéru jsme si nechali mozaiky. Ty jsou totiž opravdu unikátní. První, které si všimneme při vstupu do chrámu, je Panna Maria v kopuli apsidy. Vytvořená byla roku 867 a je první mozaikou po období obrazoborectví, které ničilo všechna zobrazení v náboženství.

Mozaika Panny Marie v apsidě chrámu, směřující k Jeruzalému. Foto Photograph: Myrabella, Public domain, via Wikimedia Commons

Připomínkou dvou velkých císařů je mozaika Sunu. Panně Marii, sedící s Ježíškem na klíně uprostřed přináší z levé strany císař Justinián model Haghie Sophie, kterou nechal postavit. Ze strany pravé pak císař Konstantin I. model Konstantinopole, města, které založil. Tuto mozaiku objevili při rekonstrukci chrámu bratři Fossatiové roku 1849.

Mozaika Sunu

Další mozaiky budeme uvádět podle stáří. Z 9. století pochází mozaika nad Císařskou bránou. Znázorňuje Krista, sedícího mezi Pannou Marií a archandělem Gabrielem. U jeho nohou klečí císař Leon VI., omlouvající se za svůj čtvrtý sňatek, který proti pravidlům uzavřel, aby byl schopen zplodit syna.

Císařská mozaika

Z původně čtyř patriarchálních mozaiek z 9. a 10. století se zachovaly pouze tři. Najdeme je v severní části budovy a znázorňují konstantinopolské patriarchy.

Unikátní hlavice sloupů v galerii. Foto Mark Ahsmann, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Z jedenáctého století pochází mozaika, které dnes říkáme Zoe. Jmenuje se po císařovně Zoe, která se třikrát provdala, jen aby stále zůstala císařovnou. Říká se, že obličejové části mozaiky byly vždy po nové svatbě předělány, aby zachycovaly podobu nového císaře a aby ona vypadala stále mladší.

Detail mozaiky Zoe

O století později vznikla mozaika Komenos, pojmenovaná podle císaře Jana II. Kommena. Je na ní zobrazen se svojí manželkou Irene. Ta byla z Uher, takže je vyobrazená se zrzavými vlasy spletenými do silných copů. Mezi císařským párem je samozřejmě Panna Maria s Ježíškem.

Mozaika Komenos. Nad ní je hezky vidět rozříznutá mramorová deska, spojená podle řezu.

Poslední mozaikou, kterou zde zmíníme, je Deisis neboli Prosba z roku 1262. Uprostřed je Ježíš, vlevo od něj Panna Maria a vpravo Jan Křtitel. Ti prosí Ježíše o odpuštění lidstvu. Tato mozaika je výjimečná i zobrazením obličeje Ježíše Krista. Nejste-li v její bezprostřední blízkosti, máte pocit, že se na vás stále dívá.

Detail mozaiky Deisis

Po východu z chrámu turisty zaujme kašna, stojící po pravé straně. Tu současnou nechal postavit sultán Mahmud I. roku 1739. Stojí však na místě původní, byzantské. Dnešní má osmiúhelníkový půdorys, v jehož vrcholech jsou mramorové sloupy, nesoucí střechu. Pod tou je šestnáct zdrojů vody (dnes kohoutků), kterou používají věřící k očistě před vstupem do mešity.

Nádhernou kašnu nemůžeme minout.

Než odejdeme, měli bychom se ještě podívat na tři sultánské hroby po levé straně. Jedná se o tři samostatné budovy s ostatky Murada III., Selima II. a Mehmeda III. Celý areál pak opouštíme u kdysi velice důležité budovy – muvakkithanu. Tady sídlili astronomové, kteří určovali přesné časy všech muslimských náboženských úkonů. Ty se totiž neřídí hodinami, ale sluncem a měsícem.

V Hagii Sophii můžete klidně strávit celý den až do večera.

Pokud navštívíme Istanbul, určitě by byla velká chyba prohlídku Haghie Sophie vynechat. Tato jedinečná památka má hodně co říct nejen po stránce architektonické, ale i svojí bohatou historií a unikátními artefakty.

Pro majitele 3D tiskáren nabízíme možnost stažení si 3D modelu této památky na této stránce:

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/1fde9fca4afb476c7ee3fc96c8633be7/Ayasofya-Hagia-Sophia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *