Islám je nejmladší z monoteistických náboženství. A ač se nás jeho fanatičtí přívrženci snaží přesvědčit o tom, že je militantní a agresivní, není to vůbec pravda. I proto se zde alespoň okrajově islámu věnujeme.

Rozjímání …

Islám neboli odevzdání se do vůle Alláhovy je nejmladší monoteistické náboženství. Jeho vyznavači se nazývají muslimové a učení je založené na šesti základních principech:

 1. Zásady musí uspokojit zdravý lidský úsudek a intelekt
 2. Rozvoj lidského těla, mysli a duše jako celku
 3. Lidská důstojnost
 4. Jedná se o úplný kodex života, společníka lidské existence od narození po smrt
 5. Shodnost s lidskou povahou a podstatou
 6. Zodpovědnost člověka za své konání a skutky
Muezzin dnes používá moderní techniku

Bohem Islámu je Alláh, což znamená „Ten, který si zasluhuje být milovaný a v němž každý hledá útočiště“. Slovo Alláh je jedinečné, samotné pojmenování vrhá světlo na fakt, Alláh je jen jeden, že nemá partnera ani nikoho sobě rovného. Existuje však mnoho dalších pojmenování Alláha (100 krásných jmen), která zvýrazňují jeho atributy (Karim – Velkodušný, Azíz – Mocný a podobně). Alláh je pro muslimy správným jménem pro jediného Boha.

Muži si omývají nohy, aby do mešity vstupovali čistí

Kořeny náboženství (Usúl-ud-Dín) sahají k postavě Proroka Islámu Mohameda do přelomu 6. a 7. stol. a jsou zároveň základní doktrínou islámu, která má 5 bodů:

 1. Jednota Boha (al-Tawhid)
 2. Boží spravedlnost (al-Adl)
 3. Proroci (al-Nubuwwa)
 4. Vůdcovství po Prorokovi (al-Imáma)
 5. Soudný den (al-Qiyama)
Studium Koránu je pro každého muslima důležité

Protože v záležitostech, které se týkají základů víry, islám nepodporuje slepé následování, musí těmto doktrínám rozumět všichni pravověrní.

Muslimem se věřící člověk stává z vlastní vůle, bez donucení a při plném vědomí vyřčením vyznáním víry – šahádu: „La Iláha Illa-Allah (Není Boha kromě Alláha) wa Muhammadun Rasúlullah(a Mohamed je Jeho Prorok)“

Korán z muzea v Kayseri

Hlavní náboženský text islámu je Korán. Je rozdělen do 114 kapitol (súr), které prý diktoval Mohamedovi archanděl Gabriel. Muslim se kromě Koránu musí dodžovat i pět pilířů islámu, tedy:

 1. Vyznání víry (Šaháda)
 2. 5x denně modlitba (Salát)
 3. Almužna chudým (Zakát)
 4. Půst, především v období měsíce ramadán (Saum) – turecky ramazam
 5. Výroční pouť do Mekky (Hadždž)
Korán studují i starci – stále je co se učit, co chápat

Na závěr dovolte osobní, ale z mého pohledu velice důležitou úvahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *