Starověká Lydie měla centrum na jihozápadě dnešního Turecka, jejím hlavním městem byly Sardy. Toto mocné království pravděpodobně razilo první mince v dějinách lidstva.

Jednoznačně nejznámější památkou v Sardách je gymnazion. Foto Raicem, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Období rozmachu a pádu Lýdie je ohraničené je dvěma známými jmény – Kandaulés a Kroisos. První z nich dal jméno neškodné sexuální úchylce. Vzrušovalo ho, když jeho ženu nahou viděl jiný muž. Ač úchylka neškodná, on na ní doplatil životem. Ukazoval jí tak úspěšně svému osobnímu strážci Gýréovi, až ho tento dříve oddaný voják zavraždil. Ať to bylo na přání královny nebo jeho vlastní touha, určitě se mu vyplatila. Stal se zakladatelem nejdůležitější lýdské královské dynastie Mermnovců.

Artemidin chrám v Sardách

Po pádu říše Frygů se stala Lýdie nejsilnějším státem v Malé Asii . Podrobila si i řecká města a osady na západě (Milétos, Efesos a další), ale na východě narazila na předchůdce Peršanů – Médy. Bitvu u řeky Halys, kterou s nimi Lýkové svedli, ukončilo všeobecné zděšení. Den se náhle změnil v noc. Pro obě strany nečekaně došlo k zatmění Slunce. Díky tomu můžeme tuto bitvu na základě astronomických výpočtů jako první událost v dějinách na den přesně datovat: 28. 5. 585 před naším letopočtem. Výsledkem bitvy bylo příměří a dohodnutá hranice, kterou tvořila právě řeka Halys.

Hlavní město Lýdie Sardy dodnes mají návštěvníkovi co nabídnout.

Kroisos, druhé hraniční jméno rozkvětu Lýdie, dodnes platí za synonymum bohatství. Rčení „Bohatý jak Krésus“ zná snad každý. Tady už se ale nepohybujeme na úrovni bájí a pověstí jako u Kandaula. Lýdové totiž v době vlády svého posledního krále uměli zpracovat zlato a stříbro ze zlatonosné říčky Hermos, pramenící v pohoří Tmolos nedaleko hlavního města království, Sard. Zlato bylo tou dobou už dávno známé. Nikdo ale jej neuměl získat v tak čisté podobě. To jim například umožnilo razit první známe mince v historii. Kromě zlata však Lýdové bohatli i na čilém obchodu s Peršany a pevninskými Řeky. To je činilo jednou z nejbohatších zemí v oblasti.

Lýdijské mince. Foto Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pýcha ale často předchází pád. Bohatý a mocný král Kroisos se rozhodl zničit své konkuretny Peršany. Pro jistotu vyslal své posly do v té době největší a nejslavnější věštírny – do Delf. Chtěl, aby mu Pythie předpověděla, jak válka dopadne. Její odpověď byla vpravdě pýthická: „Překročíš-li řeku Hylas, zničíš mocnou říši.“. Král věštbu pochopil tak, že zničí říši Perskou a proto jí roku 547 před naším letopočtem překročil. Zničil tak říši, ale bohužel svojí vlastní. Pythie měla pravdu. Ale Kroisovi už to nepomohlo. V Malé Asii to ale umožnilo další rozvoj řeckých kolonií.