Stále častěji na našich stránkách skloňujeme slovo medresa. I když věříme, že si to nikdo neplete s metresou, rozhodli jsme se věnovat této instituci vlastní, byť krátkou stránku. Od seldžucké éry patří k islámskému světu stejně jako mešita nebo harém.

Studenti v medrese

Slovo medresa je arabského původu a doslova znamená místo, kde se učí, kde se studuje. Jedná se tedy o školu. Od začátku ale byla chápána spíše jako vyšší stupeň vzdělávání. Původně se na ní učilo primárně učilo islámské právo šaría a právní věda fiqh. Ostatní vědy byly spíše doplňkové. Velice záhy se však začaly medresy věnovat i jiným důležitým vědám, jako například medicíně, fyzice, astronomii, logice …. .

Jedna z prvních tureckých medres Çifte Minareli Medrese v Erzurum.

Představený medresy, muderis, byl vždy velice vážený a uznávaný hodnostář. Měli-li bychom jej přirovnat k osobnosti z naší kultury, pak je to rektor vysoké školy. S běžným životem školy mu pomáhali jeho pomocníci, zvaní muidové. Tedy něco jako pedelové na našich vysokých školách.

Medresa je samozřejmě i v komplexu Sulejmánovy mešity v Istanbulu.

První medresy vznikaly za seldžucké říše, především na území Persie. Záhy se však rozšířily do celého muslimského světa. Byly nejčastěji budované jako součást komplexu mešity nebo v jejím bezprostředním okolí. Pro nově dobytá neislámská území platilo nepsané pravidlo, že se nejdříve postavila mešita, pak medresa a až po ní následovalo další potřebné zázemí správy říše.

Medresy jsou i nádherně zdobené – toto je Ince medresei neboli Tenká medresa v Konyi.

Zajímavé bylo i financování těchto institucí. Peníze získávala škola z nadací, zvaných vakf. Ty ale neplatily pouze medresy, vydržovaly či stavěly se z jejích fondů také mešity, nemocnice a podobné instituce.

Vstupní portál do Sahabiye medresesi neboli Společné meresy v Kayseri.

V muslimských zemích medresy dodnes fungují. Často tak bývají nazývány i základní školy. Čím je země ortodoxnější, tím větší tato instituce vliv. V otevřenějších zemích se snaží medresy i sekularizovat, ale častější je přechod na klasický školní systém tak, jak jej známe od nás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *