V současné době má Turecko další světové prvenství. Od března 2022 má nejdelší vysutý most na světě. Jeho vybudování bylo logickým řešením dopravy mezi Evropou a Asií. Je totiž čtvrtým mostem, který tyto dva světadíly spojuje. Na rozdíl od tří istanbulských, překonávajících Bospor tento se klene přes Dardanely.

Most v celé své nádheře. Foto Zafer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

O vybudování mostu, který by zjednodušil a zrychlil cestu přes Dardanely, uvažovala turecká vláda už od 90. let 20. století. První kroky k jeho výstavbě však byly učiněny až v roce 2012, kdy byla navržena jeho první varianta. O dva roky později projekt vláda zařadila na prioritní seznam budoucích dopravních projektů.

Stav v roce 2021, pokládání mostovky. Foto Odo Puiu Events, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

V roce 2016 vznikla definitivní architektonická podoba mostu, byli vybráni dodavatelé. V březnu 2017 byla zahájena výstavba. Plánovaný termín dokončení byl v září 2023, aby mohlo k slavnostnímu otevření dojít na sté výročí vzniku Turecké republiky. Stavbu se však podařilo výrazně urychlit, takže ke slavnostnímu otevření došlo už 18. března 2022.

Pamětní mince, vydaná při příležitosti otveření mostu. Foto
Kadı, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Celý most je plný symboliky. Může to být jeden z hlavních důvodů, proč právě tento návrh vyhrál. Vzdálenost mezi nosnými sloupy je 2023 m, což symbolizuje sto let od vyhlášení Turecké republiky. Výška zavěšení hlavního kabelu 318 metrů připomíná datum 18. března (03/18), což je datum rozhodujících bojů bitvy u Galliapole v roce 1915. Turci jí říkají Bitva o Çanakkale, proto se most jmenuje Most 1915 Çanakkale.

Logo mostu.

Celková délka mostu i s nájezdy je 4 608 m. Výška věží je 334 metry. Má tři silniční pruhy každým směrem a samozřejmě chodník pro údržbu. Šířka mostu je přes 45 m široká a vozovka až 3,5 metru vysoká. Náklady ve výšce 2,5 miliardy EUR (Wikipedie) by se jen na úspoře paliva a emisí uhlíku měly vrátit do šesti let (také Wikipedie). V době otevření mostu stálo mýtné 200 lir, dnes (26. 2. 2024) už je to 280 lir.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *