+16
°
C

+16°
+11°

Demre
Čtvrtek, 22

Viz 7denní předpověď

GPS 36.2587483N, 29.9852044E (divadlo)

Mezi fotkami, které nás lákají do Turecka, se kromě Pamukkale a Kappadokie často objevují zajímavé chrámy, vytesané do skály. Ve skutečnosti to ale žádné chrámy nejsou, je to nekropole starého antického města Myry. Protože to není jediná zajímavá památka tohoto města, pojďme se zde zastavit a něco málo si říci o jednom z největších měst Lýkijské konfederace.

Nejtypičtější obrázek z Myry. Lýkijské hrobky. Foto Saffron Blaze, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

I když první zmínky o Myře jsou spojeny s Lýkjskou konfederací ve druhém století před naším letopočtem, muselo existovat mnohem déle. Na přelomu letopočtu je označováno za jedno z největších měst tohoto sdružení. Jednalo se o řeckou osadu, jejíž hlavní patronkou byla bohyně Artemis. Ochrannou ruku nad městem ale drželi také vládce bohů Zeus se svojí dcerou Athénou.

O bohatství a nádheře města svědčí i jeho výzdoba. Foto Elelicht, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Město vzkvétalo i pod vládou Římanů. Oblast však roku 141 postihlo ničivé zemětřesení, které Myru i její okolí téměř srovnalo se zemí. Protože se však jednalo o důležité centrum, začaly práce na jeho obnově téměř ihned a město povstalo z rozvalin jako bájný Fenix z popela. I proto je většina dodnes zachovaných památek právě z tohoto období.

Skené neboli provozní část divadla. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Myra se velice záhy stala centrem křesťanství. Stavil se zde sv. Pavel na cestě do Říma. S tímto městem také spojeno jméno jednoho z nejznámějších světců, svatého Mikuláše. Ten zde působil a byl zde původně i pochován. Křesťanství bylo také jedním z důvodů, proč abbásovský chalífa Hárún al-Rašíd město roku 809 dobyl a vyplenil. O necelých tři sta let přišla na město poslední pohroma – město dobyli Seldžukové. Proto byly roku 1087 ostatky sv. Mikuláše tajně vyzvednuty převezeny do Bari. Z velkého města a centra oblasti se stalo provinční bezvýznamné městečko, které se už nikdy ke své slávě a svému významu nevrátí.

Myra, to jsou především divadlo (masky) a hrobky. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Teprve v polovině 19. století začala Evropa pomalu objevovat zdejší památky. Opravdu velice pomalu – většina původního města totiž skončila pod nánosy hlíny a písku. Na nich se dnes pěstují rajčata ve sklenících. Proto dnes můžeme z kdysi slavného a mocného centra obdivovat pouze zlomky antické nádhery. Z římského období je to především krásně zachované divadlo. Nejvýznamnější byzantskou památkou je kostel. Ten byl vybudovaný Justiniánem na místě svatostánku, kde působil svatý Mikuláš. Největším magnetem tohoto místa je ale lýkijská nekropole. Projděme si tedy všechny památky v pořadí, v jakém byly budované.

Vstup do Lví hrobky. Foto Dick Osseman.

Unikátní lýkijské hroby byly vytesány do skály nad původním městem. Všechny vypadají jako malé chrámy nebo modlitebny. Asi nejznámější z nich, Lví hrobka, je známá především jedenácti reliéfy postav v životní velikosti. Podle jejího znovuobjevitele Charlese Fellowse ještě v roce 1840 „zářila jasnými barvami“. Žlutá, červená a modrá musela cestovatele do té míry zaujmout, že hrobce začali říkat Malovaná. Předpokládá se, že podobně malovaných byla většina zdejších útulků mrtvých.

Panoramatický snímek divadla. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Divadlo bylo pravděpodobně postaveno v prvním století před naším letopočtem. Jeho architektura nám napovídá, že jeho staviteli byli Řekové. Jeho podstatná část je totiž vytesaná do hory. Se svojí kapacitou přibližně 12 000 diváků nepatří k těm největším, je ale velice dobře zachovalé. Dnes si můžeme prohlédnout nejen celé hlediště, ale i orchestru či skené. Tedy jeviště a zázemí.

Na hlavní ulici je vidět, že je město obnovované. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

K přímořskému městu samozřejmě patří i přístav. Ten, který využívala Myra, se jmenuje Andriake a nachází se asi 4 km od původního města. Současnou podobu mu vtiskl císař Hadrián a měl sloužit především římské armádě. Jeho poloha na ústí říčky umožnila uzavření přístavu prostým napnutím řetězu, takže nepřátelské lodi do něj nemohly vplout. Dnes, o dva tisíce let později, sice můžeme zbytky tohoto významného místa navštívit, řeka ale už teče úplně jinudy. Proto už tady útočiště pro lodi nenajdeme.

Dnes v přístavu najdeme i repliky římských lodí. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tato oblast je ale zajímavou turistickou destinací, takže jsou postupně nejdůležitější stavby Andriake obnovovány. Používá se k tomu originální materiál. Najdeme zde například zbytky lázní nebo kostela. Starověký přístav nám připomínají také nově vytvořené stroje a lodi v podobě, v jaké fungovaly v dobách největší slávy zdejší maríny.

Interiér kostela. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nejmladší památkou je byzantský kostel. Ten nechal císař Justinián vybudovat na místě svatostánku, ve kterém působil jako biskup sv. Mikuláš. Pro křesťany bylo toto místo vždy velice důležité, o čemž svědčí i nádhera výzdoby celého areálu. Za vlády Osmanů však význam kostela rychle upadal a budova se zanášela bahnem a kamením. Až roku 1862 jej nechal ruský car Mikuláš I. obnovit, dostavěl i věž a vše vrátil pravoslavné církvi. Svému účelu pak sloužil až do roku 1923. Tehdy, s ukončením Turecké války za nezávislost, odešli řečtí pravoslavní věřící do Řecka.

Šestý ekumenický koncil. Freska v kostele. Foto Dosseman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

V kostele bychom se měli dívat opravdu všemi směry. Na podlaze najdeme nádherné mozaiky, v úrovni našich očí můžeme obdivovat klasickou románskou architekturu. A zvedneme-li oči nahoru, ohromí nás nádherné byzantské fresky. Při procházení komplexu bychom neměli minout ani původní sarkofág, ve kterém byl pohřben sv. Mikuláš.

Původní sarkofág sv. Mikuláše. Foto Sjoehest na německé Wikipedii, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Myra i její přístav patří k památkám, na kterých nepotkáme mnoho turistů. I když není daleko od Antalye a v jejím okolí je ještě mnoho dalších zachovaných antických měst, není tak slavná ani tak velká jako Perge nebo Aspendos. Proto jí můžeme doporučit jako velice zajímavý cíl pro krátký výlet z hotelu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *