+13
°
C

+16°
+

Bergama
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 39.1321956N, 27.1840528E

Pergamon, kdysi významná řecká kolonie či hlavní město attalského království, město, které dalo jméno pergamenu. Zároveň je ale městem, za jehož nejzajímavější památkou musíte cestovat do Berlína - slavné Pergamonmuseum vzniklo právě pro vystavení zdejšího chrámu, který Němci asi zachránili před zničením tím, že jej koupili od sultána a legálně odvezli do Berlína.

Divadlo je asi dnes nejznámější památka Pergamonu

Pergamon (dnes Bergama) patří k nezachovalejším antickým památkám na území Turecka. Přitom patří i k nejstarším – byla založena už v 8. století před naším letopočtem. Hlavní rozvoj ale nastává až po smrti Alexandra Velikého, kdy se Pergamon postupně stává střediskem celé oblasti a okolo roku 190 před naším letopočtem jeho moc sahala přes téměř polovinu Malé Asie. Tou dobou vznikaly také nejkrásnější budovy ve městě, včetně dodnes zachovaného divadla, vytesaného do skály. Díky slávě zdejší knihovny bylo lidstvo obohaceno o další důležitý vynález. Alexandrijská knihovna totiž v obavě o ztrátu svého výsadního postavení zablokovala vývoz papyru do Pergamonu. To však na Řeky neplatilo. Když nedáte papyrus, my si najdeme něco jiného. A začali zpracovávat zvířecí kůže tak dlouho, až jim zbyl v rukou – pergamen. Ten tak nazýváme dodnes jako poctu místu objevu.

Město je stále plné krásných antických památek

Asi nejpůsobivější ze všech památek je dnes divadlo. Naprosto nestandardně je na vrcholu kopce a shlíží dolů, mimo jiné i na současnou Bergamu. Bohužel, největší zachovalou stavbu v Pergamonu, slavný Diův chrám, odvezli němečtí archeologové a podívat se na něj je možné pouze v Berlíně. Zajímavá je samozřejmě i akropole, zbytky Trajánova chrámu či agora a gymnasion.

Zbytky sloupů z Trajánova chrámu, vzpomínka na římské období

Nedaleko Pergamonu je další významné místo, slavné Asclepion. Už podle názvu je jasné, že se jedná o místo, kde se léčili lidé (Aesculap byl synem boha Apollona a řecký bůh zdraví). Ze zdejší školy pocházel i prapředek Dr. Galéna z Čapkovy Bílé nemoci, antický lékař Galén.

Bohužel hodně toho odvezli němečtí archeologové do Berlína, kde pro ně vytvořili i speciální museum - Pergamonmuseum. Tm najdete i toto torzo Heřiny sochy