+23
°
C

+23°
+18°

Kemer
Neděle, 13

Viz 7denní předpověď

GPS 36.5228114N, 30.5527364E

Do Phaselisu se můžete podívat i z Flower & Cafe Pansiyonu v Kekově.

Mezi neprávem opomíjené antická města patří bezesporu Phaselis na středomořském pobřeží. Jeho památky jsou spíše skromné, ale poloha města na malém poloostrově jim dává naprosto unikátní atmosféru. A i přes blízkost turisticky vyhlášeného městečka Kemer tady budete téměř sami.

Poloha Phaselisu je naprosto unikátní.

Poloostrov, na kterém byl starověký přístav Phaselis vybudován, je na velice důležitém strategickém místě. I proto zde bylo založeno město už v 7. století před naším letopočtem. O jeho námořním významu svědčí především jeho tři přístavy – Severní, Střední nebo též Vojenský a Jižní, kterému se také říká Sluneční nebo Chráněný.

I detaliy, které se válí po zemi, jsou nádherné

Jako největší přístav v oblasti zajišťovalo město obchod Lýkijců a později Řeků s Egyptem a Fénicií. Svým bohatstvím a strategickou polohou samozřejmě přitahovalo zájem všech dobyvatelů. Není proto divu, že se jej postupně zmocnili Řekové, Peršané, Alexandr Veliký i Římané. Občas bylo i v moci pirátů. Po pádu Římské říše začíná Phaselis pomalu upadat, mimo jiné právě následkem pirátských vpádů. S příchodem Seldžuků v 11. století se budují nové přístavy v Antalyi a Alanyi a Phaselis definitivně zaniká.

Lázně k antickému městu jednoznačně patří.

Dnešní rozsah památek je pravděpodobně jen zlomkem velikosti původního města. Ví se o mnoha stavbách (například chrám Pallas Athény), které ve městě byly, ale zatím vůbec nevíme, kde by se mohly nacházet. I to, o čem dnes víme, ale určitě stojí za návštěvu.

Severní přístav je dnes vlastně pláž ...

Památky, které si dnes můžeme z města prohlédnout, leží na malém poloostrovu. Samozřejmě zde najdeme zbytky všech tří přístavů. Na rozdíl třeba od Efezu je dodnes omývá moře. Ale téměř tisíciletá absence lodí i lidí způsobila, že se jedná spíše o pláže, které jsou ohraničené velkými opracovanými kameny. Jsou naštěstí dostatečně zřetelné na to, aby si člověk mohl udělat představu o velikosti a významu původních přístavů.

Hadriánova brána je součástí akvaduktu.

Další zajímavostí Phaselisu je akvadukt, který přiváděl pitnou vodu do města. Byl vybudován až Římany. Před jeho zavedením bylo město zásobováno pomocí studen a cisteren. Proto si místní přívodu čerstvé vody natolik vážili, že nejdůležitější z jeho oblouků nese jméno jednoho z nejvýznamnějších římských císařů. Dnes jej známe jako Hadriánovu bránu.

Hlavní ulice je z obou stran vyvýšená

Poloostrov protíná v nejužším místě stará ulice. Některé zdroje uvádí šířku až 25 metrů, ale to je trochu přehnané. Cesta je dlážděná a má i kanalizaci nejen na dešťovou vodu, ale i na přebytečnou vodu z domů. Pravděpodobně to byla hlavní ulice města, po obou stranách nacházíme četné další památky.

Ani bez agory si antické město neumíme představit.

Přibližně uprostřed hlavní ulice leží centrum antického města, agora. Není tak rozsáhlá, jako třeba v Mílétu – jsme omezeni mořem. Má ale co nabídnout. Domy, chrámy, lázně, obchody … . Dodnes krásně vydlážděná velkými plochými kameny.

Především hlediště divadla je výborně zachované.

V její blízkosti leží i malé hellénské divadlo. Bylo vybudováno ve druhém století před naším letopočtem a jako vzorové řecké použilo pro stavbu svého hlediště úpatí hory. Ve srovnání s svými bratříčky třeba z Efezu či Aspendosu je se svojí šířkou 45 m a kapacitou okolo dvou tisíc diváků opravdu malé. Hlediště je ale velice dobře zachované, takže si můžeme sednout do kterékoliv z původních 21 řad a vychutnat si pověstnou akustiku.

Názorná ukázka podlahového vytápění.

Přehlédnout bychom neměli ani lázně. Ty ve městě najdeme dvoje – velké a malé. Větší pozornost bychom měli věnovat těm malým, umístěným v gymnasionu. Tady jsou totiž velice dobře zachované zbytky „podlahového vytápění“. Vidíme pravidelně rozložené nízké sloupky. Na nich ležela podlaha a pod ní proudil horký vzduch, který podlahu i místnost nad ni prohříval.

Některé domy jsou velice dobře zachované

O výjimečnosti Phaselisu dostatečně vypovídá i mezioborový Projekt Phaselis. Jeho první fáze probíhala mezi roky 2012 až 2021. Odborníci zkoumali lokalitu v šesti hlavních směrech – územní výzkum, epigrafický výzkum, výzkum města a akropole, výzkum flóry a fauny, ekologický výzkum a přístavní a podmořský výzkum.

Ve Phaselisu se snoubí příroda s historií.

Památky v Phaselisu nejsou, možná jen zatím, příliš rozsáhlé. Nabízejí ale mnoho zajímavého. Jejich velkou výhodou jsou stromy, ve kterých se město ukrývá. Nejsme tedy při jeho prohlídce – na rozdíl od většiny podobných památek – vystaveni úmornému slunci. I když leží blízko turistického centra, není zde mnoho návštěvníků. Proto určitě stojí za návštěvu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *