+15
°
C

+17°
+

Side
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 36.7690661N, 31.3909975E

Městečko Side, jeden z největších antických trhů s otroky, se dnes stalo velice oblíbenou turistickou destinací. Vděčí za to mnoha okolnostem - příjemnou polohou u krásné pláže, památkami vlastně přímo ve městě, tedy nevyžadujícími nějakého dalšího cestování a dostupnými kdykoliv, stejně jako vybudovanému turistickému zázemí. Škoda jen, že turecká vesnička vznikala rozebíráním antických památek jako stavebního materiálu ...

Zbytky Apollonova chrámu jsou nejtypičtější siluetou zdejších památek

Side se rozkládá na jižním pobřeží Turecka – asi 50 km východně od města Antalya. Jméno pochází od granátového jablka, které je zde hojně pěstováno. V bezprostřední blízkosti města se nacházejí rozsáhlé pomerančové, citrusové a grapefruitové háje i bavlníkové plantáže. Místo je atraktivní zejména tím, že vedle nádherných nekonečných pískových pláží, které se táhnou kilometry daleko na východ i na západ. Nabízí také nezapomenutelné zážitky při prohlížení antických památek, jimiž je toto místo přeplněno.

Městské hradby

Kdy bylo toto místo poprvé osídleno snad ani není známo. Ví se však, že již v sedmém století před Kristem zde vznikla řecká kolonie. V té době bylo Side známé zejména trhy s otroky. Ty se odbývaly na agoře za amfiteátrem. Člověka maně napadá, co asi lidských tragédií se na tomto místě odehrálo. Nejmohutnější stavby vznikly ve druhém a začátkem třetího století. I z jejich ruin je zřejmé, že výstavba města byla vskutku velkolepá. Svědčí o tom nejen zbytky akvaduktu, který do města přiváděl ze vzdálených pramenů vodu, ale i dobře zachované zbytky helénských městských hradeb s impozantní vstupní městskou branou se dvěma věžemi.

Pohled na město, v pozadí divadlo

Sochy, které je kdysi zdobily, jsou uloženy a vystaveny v muzeu. Proti vstupním věžím jsou zříceniny chrámu, známého jako Chrám nymf. Ruinám vévodí nádherné divadlo, které kdysi pojalo 20 000 diváků. Zatím co prostor pro diváky je dobře zachován, nachází se jeviště v troskách. Sloužilo totiž jako zdroj stavebního materiálu v době, kdy se turecká vesnička rozrůstala. Za divadlem je agora, původně obklopená ze všech čtyř stran sloupovými kolonádami. Uprostřed stával malý římský chrámek. Jižně se nacházejí ruiny chrámů Apollóna a Athény, byzantské baziliky a rovněž mnoha studní. Na severozápadě jsou zbytky antického přístavu. Termální lázně jsou přestavěny na muzeum, ve kterém lze shlédnout překrásná římská, přímo v Side nalezená, sochařská díla . Zdejší expozice je opravdu nádherná a rozhodně stojí za návštěvu.

Některé sloupy ještě stále stojí ...

Úpadek Římského impéria se projevil i úpadkem anatolských měst. V polovině čtvrtého století byla – z obranných důvodů - uvnitř města postavena zeď, která odřízla severovýchodní část města a zmenšila ho na polovinu. Nový rozvoj Side nastal v pátém a šestém století, kdy se stalo centrem křesťanské diecéze. V té době se město rozrostlo nad svůj původní rozsah.

ale nemálo už jen leží a doufá ve znovuzrození ....

Dnes je Side typickým turistickým střediskem, nabízejícím návštěvníkovi vše, co o dovolené potřebuje, snad s výjimkou klidu a ticha - množství malých krámků, vysoká návštěvnost a poloha na jedné z nejnavštěvovanějších tureckých koupacích oblastí mu klidu nepřidala.

Side můžeme obdivovat i po setmění rozumně nasvícené.

Aktualizace 26. 5. 2024:

Bezprostřední okolí Side se díky obrovskému boomu turizmu a především ruských turistů změnilo v naprosto odpuzující centrum nevkusných hotelů s ruskými bášňami, arabskými nebesy a a podobnými "nádherami". Antické město jako takové je ale od této hrůzy odděleno závorou a památky jsou dobře udržované.

Opravená mešita v Side zachovává také charakter osmanských domů.

Navíc se nedávno uvolnila stavební uzávěra v turecké vesnici na památce stojící, takže se rychle dokončují nové domy. Především se jedná o penziony s obchůdky v přízemí. Všechny jsou ale stavěné v osmanském stylu, takže neruší ráz vesnice. Navíc před nimi jsou skleněné desky jako chodníky, pod kterými můžeme vidět pozůstatky antického Side.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *