+11
°
C

+13°
+

Istanbulská provincie
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 41.0124583N, 28.9833378E

Nejdůležitější místo Osmanské říše od dobytí Istanbulu byl bezesporu díván neboli říšská rada. Pokud bychom chtěli použít dnešní terminologii, jedná se o místo, kde zasedala vláda a sultán její jednání mohl sledovat, skrytý za oknem nad místem velkovezíra, dnes bychom řekli premiéra.

Díván byl mocenským srdcem Osmanské říše

Prostorem nevelký, ale významem pro Osmanskou říší obrovský byl díván neboli Říšská rada (Divan-i Humayun). Jedná se o místo, kde jednali velkovezír (dnes bychom řekli premiér) a jeho vezírové (ministři). Zahájení výstavby přikázal sultán Mehmet II., současnou podobu ale do značné míry získal až za vlády Sulejmána Nádherného. Velký požár sousedního harému v roce 1665 poškodil částečně i díván, takže obě budovy musely být zrekonstruovány současně.

Okénko sloužilo sultánovi k odposlechu porad jeho vezírů

Budova sama má tři hlavní části. Nejznámější z nich, ve které probíhala jednání vlády, se nazývá Kubbealtı, tedy Pod kopulí. Návštěvníci snadno pochopí proč – místnost má krásnou, velkou klenbu. Druhá místnost sloužila jako sekretariát vlády, třetí pak jako archiv, kde byly pořizovány a archivovány dokumenty, která vláda vydávala.

Strop v hlavní místnosti - Kubbealtı - je opravdu nádherný

Do budovy je možné se dostat jak z nádvoří, tak i přímo z paláce. Zvláštností hlavní místnosti je malé, zamřížované okénko nad místem velkovezíra. K tomuto okénku je možné se dostat ze sultánových místností v Justiční věži (jedna z dominant Topkapi) a buď sultán nebo valide (sultánova matka – jedna z nejmocnějších osobností říše) mohli nepozorováni sledovat průběh vládních setkání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.