+36
°
C

+38°
+26°

Sanlıurfa
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 37.1476403N, 38.7837492E mešita Halil-ur-Rahmana

Şanliurfa, jedno z nejkrásnějších měst v Turecku. Existovalo už v období Chetitské říše, tedy 13. stol. před naším letopočtem. Je proto považováno také za nejstarších město země. Podle pověstí se zde narodil Abrahám a měl zde obětovat Bohu svého syna Izáka. I proto jej navštěvují statisíce poutníků všech tří monoteistických náboženství, vycházejících ze Starého zákona.

Ikona města - Balıklıgöl neboli Rybí jezero

Abychom si nejprve trochu přiblížili význam polohy, ve které se Şanliurfa nachází, začneme kousek od města samého. Leží v oblasti mezi Eufratem a Tigridem, o které jsme se v dějepise učili jako o nejdříve osídleným místem Země. Proto nás nepřekvapí, že zde najdeme i zatím nejstarší známý chrám na Zemi - Göbekli tepe. Ten byl v roce 2018 vyhlášený jako zatím poslední památka UNESCO v Turecku. Odhaduje se, že byl postaven přibližně 9 000 před Kristem, tedy 90 století před naším letopočtem.

Göbekli tepe, nejstarší známý chrám na Zemi

Pro představu: doba, která uplynula mezi jeho postavením a postavením Cheopsovy pyramidy je o polovinu delší, než je časový rozestup mezi současností a dokončením zmíněné pyramidy.

Hrad patří mezi dominanty města

Město Şanliurfa, dříve Edessa, patřilo po celou dobu své historie k významným městům svého doby. Vzhledem ke své poloze na křižovatce cest mezi Evropou, Asií a Afrikou jím doslova procházela historie. Od Babyloňanů přes Chetity a Egypťany. Antické kultury Řeků, Hellénů a Římanů. Křesťané pravoslavní, kteří město ovládali v době Byzantské říše, stejně jako katolíci v době křižáckých válek. Muslimové nejen arabští, ale samozřejmě i turečtí. Tato bohatá historie zanechala ve městě stopy nejen v architektuře, ale i v lidech. Tradičně je zde proto vysoká míra náboženské i společenské tolerance.

Staré město je na památky bohaté

Pokud bychom měli zmínit ty nejdůležitější historické milníky, pak určitě nesmíme vynechat rok 304 před naším letopočtem, kdy současné město založili Makedonci. V době římské a byzantské vlády nad Malou Asií bylo město na východní hranici říše, takže bylo často dobýváno Araby, Armény či Turky. Islám se sem poprvé dostal v roce 638. Roku 1098 jej obsadili křižáci a Balduin z Bouillonu se stal zdejším knížetem. Součástí Osmanské říše se město stalo definitivně roku 1516. Za 1. světové války tehdejší Urfa neblaze proslula genocidou Arménů. Přídomek şanlı znamená hrdinná a byl ke jménu města přidělen až v roce 1984 za hrdinství během turecké Války za nezávislost v letech 1919-1922.

Ryb je v Balıklıgöl mírně řečeno nadbytek.

Popis památek města začneme netradičně Biblí, konkrétně Starým zákonem. Podle pověsti se tady Abrahám nejen narodil, ale měl zde i obětovat svého prvorozeného syna Izáka. Jak z Bible víme, Bůh oběť na poslední chvíli zarazil. Říká se, že se obětiště změnilo v jezero. Kolem něho pak vzniklo poutní místo, které je dnes asi největším lákadlem do města. Dnes se toto jezírko nachází na nádvoří mešity Halil-ur-Rahmana a je obklopeno nádhernými zahradami Gölbaşi. Protože je plné posvátných ryb, jmenuje se Balıklıgöl neboli rybí jezero.

Jezero je veliké a vytváří velice příjemné ovzduší

Z dalších pamětihodností určitě nesmíme vynechat starověký hrad, který svojí současnou podobu získal za vlády Abbásovců v 9. století. Jedinečnou atmosféru má i zdejší krytý bazar. Určitě nepatří mezi moderní bazary, budované v často navštěvovaných centrech v důsledku rozvoje turistického ruchu. Tady na nás dýchá historie i tradice města a místa. A v neposlední řadě doporučujeme i návštěvu moderního muzea Haleplibahçe, kde stojí za pozornost jak úchvatné římské mozaiky, tak i kopie svatyně Göbleki tepe.

Bazar má úžasnou atmosféru, cítíte zde tradici

Jako v každém velkém tureckém městě i tady najdeme zajímavé mešity. A i tady nás bude zajímat Ulu cami neboli Velké mešita. Ta zdejší pochází z roku 1170 a byla postavena na místě původního křesťanského kostela. Až budete unavení ze všech památek, doporučujeme navštívit jeden z osmi orginálních osmanských hamamů neboli tureckých lázní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *