+1
°
C

+
-2°

Kayseri
Neděle, 11

Viz 7denní předpověď

GPS 38.7211339N, 35.4887575E (hrad)

Kayseri je město s dlouhou historií. Díky své poloze se zde střídaly četné kultury počínaje Chetity přes Asyřany a Babyloňany, Peršany, Římany ... až po Turky. I proto je zdejší muzeum tak zajímavé. Další perličkou na náhrdelníku zajímavostí města je první lékařská škola z roku 1205 - Giyasiye şifahiye. Město je i výchozím bodem pro návštěvu Kappadokie.

Městské hradby dodnes působí nedobytně

První údaje o této oblasti se týkají vlády Chetitů, kteří vytvořili v Anatolii první politicky organizovaný stát. V Kültepe (severně od města) byly nalezeny chetitské nápisy a umělecká díla, pocházející z 15. století před naším letopočtem. Také moc Babyloňanů a Asyřanů zasahovala až do těchto oblastí.

Chetitská královna Puduhepa přináší úlitbu bohyni Hebat. Pol. 13. stol. př.n.l.

V 6. století před naším letopočtem zde převzali vládu Peršané, kolem roku 380 před naším letopočtem vzniklo království Kappadocké. V prvním století před naším letopočtem se oblast stala římskou provincií. V této době se nacházelo na jihozápadním okraji dnešního Kayseri město Eussobia, zvaného také Mazaca. Uvnitř hranic Římské říše, kdy bylo více měst zvaných Caesarea, se dnešní Kayseri jmenovalo Caesarea Mazaca. Stalo hlavním městem římské provincie „Cappadocia Prima“. Jméno Kayseri je odvozeno od jména Caesarea, které městu dal osobně císař Trajanus.

Herkulovy úlohy. Římský sarkofág, Antické muzeum v Kayseri

Při dělení Římské říše připadlo toto městu říši Byzantské. V pozdějších letech se stalo významným centrem křesťanství. V 6. století obehnal město hradbami císař Justinián. Mezi 7. a 9. stoletím trpělo město pod arabskými nájezdy. V bitvě v roce 1071 bylo město dobyto Sulejmanem a roku 1075 bylo připojeno k tureckému panství Danišment. O sto let později bylo přivtěleno seldžucké říši. Po krátké okupaci Mongoly bylo město v roce 1515 za Selima I. definitivně připojeno k Osmanské říši.

Římský amfiteátr

Pozoruhodností, které stojí za shlédnutí, jsou městská zeď a hrad. Severní část zdi pochází z doby císaře Justiniána, ostatní části byly zbudovány Aladinem Keykubatem, Karamany a osmany. Další pozoruhodnou památkou je mešita Ulu Camii (= Stará mešita), která byla postavena v roce 1335. Minaret je vybudován z umělých kamenů a je ozdoben mozaikami. Mešita Güllük pochází z roku 1202 a je ozdobena překrásnou fajánsovou keramikou. Mešita Honat-Hatun (pojmenovaná po ženě Aladina Keykubata) je nejkrásnější stavební památkou v Kayseri. Byla postavena v roce 1237 z hnědého kamene. K této mešitě patřící mausoleum je osmiboká stavba, jejíž strany jsou překlenuty dvojitým obloukem. V horní části můžeme obdivovat bohaté geometrické ornamenty. Vnitřek mausolea je vybaven jednoduše. Jsou tam tři sarkofágy, z nichž jeden je bílý. V něm je pohřbena Mahperi Hatun, matka Aladina Keykubata.

Medresa (škola) Sahabiye

Kayseri bylo také proslulé svou první lékařskou školou (Giyasiye şifahiye) postavené roku 1205. Sestává ze dvou budov, propojených průchodem. Zde je překrásně ozdobený portál. Je vhodné také navštívit lázně, z nichž jmenujme Sultánovu (1202), Cafer Bey (1151), Kadi (1548) Sallahatin (1590).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *