Kdo turecky spočítá dětské hlavičky?
nulasıfırsyfyr
jednabirbir
dvěikiiki
třiüç
čtyřidörtdört
pětbeşbeš
šestaltıalty
sedmyedijedi
osmsekizsekiz
devětdokuzdokuz
desetonon
dvacetyirmijirmi
třicetotuzotuz
čtyřicetkırkkyrk
padesátellieli
šedesátaltmışaltmiš
sedmdesátyetmişjetmiš
osmdesátseksenseksen
devadesátdoksandoksan
stoyüzjyz
tisícbinbin
milionmilyonmiljon

Jakékoliv číslo je složením výše uvedeného – narozdíl od jazyků, které normální člověk zná i čísla od 11 do 19 se skládají jako deset pět – tedy 15 je onbeş …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.